Hva vil det si å elske Sandefjord?

Er det mulighetene til å stikke seg  bort på en øde strand en varm sommer dag? Eller hva er det som gjør at du elsker Sandefjord?

Er det mulighetene til å stikke seg bort på en øde strand en varm sommer dag? Eller hva er det som gjør at du elsker Sandefjord? Foto:

Hva er det ved Sandefjord du setter mest pris på?

DEL

MeningerEr det muligheten til å stikke seg vekk på folketomme strender eller små viker på Østerøya en glohet sommerdag? Er det de hyggelige naboene du treffer så ofte? Kan det være den berømte gründerånden; at i Sandefjord er det lov å mislykkes gang på gang, helt til drømmen om egen bedrift får oppdrift og du til slutt lever høyt på en arbeidsplass du har skapt for deg selv og kanskje noen andre? For meg er det alt dette – og en viktig ting til: At vi lever i et lokaldemokrati der det er trygt og godt for folk flest.

I høst har vi hatt en debatt om lokalpatriotisme i Sandefjord. Det har dreid seg mye om fotballaget. Hvorfor kommer ikke flere på kampene, og hva kan Sandefjords Blad bidra med for å skape mer entusiasme?

En debatt som handler om hvordan vi kan få mer engasjement om Sandefjord Fotball, er bra. Vi i avisa har jo i mange år vært vitne til hvordan interessen for byens fotballag har stupt. Vi kan bare vinne på en god diskusjon om hva som skaper mer entusiasme.

LES OGSÅ: Sport skal engasjere

Men burde vi ikke stilt oss det mest grunnleggende spørsmålet først: Hva er det ved Sandefjord som vi elsker? Jeg tror det vil være like mange svar på det spørsmålet som det finnes innbyggere. Nettopp derfor er diskusjonen om fotballaget så viktig – med så mange forskjellige mennesker, trenger vi noe som samler oss.

Fotballaget kan absolutt gjøre den jobben.

Likevel vil jeg tro at vi som bor i Sandefjord og som elsker hjemstedet vårt, samles om noen grunnleggende verdier som står langt mer rotfestet. Jeg tenker da spesielt på de verdiene som lokaldemokratiet bygger på: At vi er et samfunn der rik og fattig kan delta og påvirke på lik fot, at vi har arenaer der vi kan diskutere oss fram til gode måter å styre fellesskapet på og at vi ser verdien av et konstruktivt meningsmangfold.

LES OGSÅ: Er det riktig for SF å rykke opp nå?

Skal vi lykkes med demokratiet vårt, så trenger innbyggerne en uavhengig kilde til informasjon om hva som foregår. Folk trenger informasjon om hendelser som angår mange mennesker. De trenger å vite hva som er de ulike politiske løsningsalternativene. Men kanskje mest av alt så trenger innbyggerne innsyn i hva politikerne bestemmer og foretar seg på vegne av dem.

Å stille kritiske spørsmål om viktige forhold i kommunen, er ikke bare viktig for lokaldemokratiet, men det er faktisk også å utvise lokalpatriotisme. Skulle Sandefjords Blad unnlate å gjøre denne jobben, så vil vi heller ikke lenger være en avis.

Vi har i høst fått signaler om at vi ikke oppfattes som lokalpatriotiske nok, og at flere av Sandefjord Fotballs sponsorer vil slutte å annonsere oss – på bakgrunn av at vi har stilt kritiske spørsmål om Sandefjord Fotball. På slike signaler er jeg som ansvarlig redaktør programforpliktet til å være veldig tydelig. Vi kan selvsagt være åpne for debatt og kritikk av hvordan vi i lokalavisa jobber. Men Sandefjords Blad har en jobb å gjøre som uavhengig lokalavis og vi kan ikke la annonseinntekter styre avisas redaksjonelle valg.

Vi kan heller ikke slutte å stille spørsmål, hverken om Sandefjord Fotball, kommunen eller andre viktige saker.

Når vi nærmer oss ulike institusjoner i byen vår, som vår kjære fotballklubb, er det alltid for å prøve å bidra til en god utvikling. Og da må man noen ganger innta en kritisk rolle.

Vi elsker Sandefjord for høyt til ikke å gjøre jobben vår.


ANDRE MENINGER:

Uforståelig at ordføreren stanset mitt innlegg i kommunestyret

Så kom bilene i tusentall, og krevde plass og fremkommelighet, og brøt ned mønsteret. Det endret byen totalt! Kan vi stole på legene når de har blodtrykksmåleren i den ene hånden og kalkulatoren i den andre?

Artikkeltags