Hvorfor bryr Sandefjords Blad seg om CV-saken?

HELFO: Sandefjords Blad er blitt utfordret på hvorfor vi skriver om CV-saken der Sandefjord kommunes personalsjef Magne Eckhoff unnlot viktige opplysninger om sin tid i  Helfo i sin søknad. Ansvarlig redaktør begrunner her dekningen.

HELFO: Sandefjords Blad er blitt utfordret på hvorfor vi skriver om CV-saken der Sandefjord kommunes personalsjef Magne Eckhoff unnlot viktige opplysninger om sin tid i Helfo i sin søknad. Ansvarlig redaktør begrunner her dekningen. Foto:

Sandefjord kommunes behandling av CV-jukset til personalsjef Magne Eckhoff vekker ikke tillit. Derfor er dette en sak som lokalavisa fortsatt skriver om.

DEL

MeningerSB har brutt god presseskikk.

Fungerende rådmann gikk i forrige uke kritisk ut mot Sandefjords Blads dekning av CV-saken til Magne Eckhoff. Saken er ferdig behandlet, har vært skrevet om før – og den er en belastning for Eckhoff. Hvorfor fortsetter vi likevel å dekke denne saken, uten at det etter hans syn er kommet fram noe nytt?

LES HVA HAN SKRIVER HER: Kritikk og etikk

I hovedtrekk er vår begrunnelsen denne: Når en personalsjef, som sitter med det øverste ansvaret for at det er ryddighet og transparens i ansettelsesforhold, selv holder unna vesentlig informasjon i egen jobbsøking, er dette noe innbyggerne har krav på å få vite fordi det truer kommunens troverdighet og rennomé. Nyhetsoppslaget forrige uke peker på at kommunens behandling av saken har vært mangelfull – derfor var det ny og relevant informasjon vi burde formidle til kommunens innbyggere.

Bakgrunnen er at personalsjef Magne Eckhoff unnlot å opplyse om et arbeidsforhold som HR-direktør i Helfo i 2009, da han søkte på personalsjefstillingen i Sandefjord kommune i 2014. Rett før årskiftet 2016 fikk kommunen opplysninger om mulige uregelmessigheter ved Eckhoffs jobbsøknad og CV, hvorav utelatelsen av Helfo ser ut til å ha vært den viktigste. KS-advokatene ble satt til å granske påstandene.

Men de fikk av uforståelige grunner ikke tilgang til hva som skjedde i Helfo i 2009. Sandefjord kommune ga nemlig ikke granskerne lov til å kontakte Helfo. Advokaten ba også Eckhoff om lov. Den tillatelsen fikk han ikke.

Til sammen kom rapporten på 128.000 kroner uten at viktigste spørsmålene ble undersøkt. Dernest ble et annet advokatfirma bedt om å kvalitetssikre rapporten fra KS-advokatene. Denne rapporten kom på 86.000 kroner. Skattebetalernes takstameter står nå på 214.000 kroner, men ennå er ikke Helfo blitt kontaktet.

Så tok altså likevel fungerende rådmann Stein Rismyhr affære for å få saken bedre belyst. KS-advokatene fikk i januar i fjor et tilleggsoppdrag på å kontakte Ekchoffs leder i Helfo, Kjell Arne Knutsen, for å avklare om det var forhold her, som kunne ha bidratt til en annen vurdering – hadde Sandefjord kommune visst om dem da Eckhoff søkte på jobb som personalsjef i kommunen i 2014.

Men Knutsen ønsket ikke å gi opplysninger til KS-advokatene. «Han begrunnet dette med at dette hadde skjedd for mange år siden, at han ikke husket saken godt nok samt at arbeidsforholdet hadde vært kortvarig». Sitatet her hentet fra rapporten.

Det er nå brukt 220.000 kroner på å få cv-saken belyst. Men selv rapport nummer to inneholder ingenting om hvordan Eckhoff har fungert i jobben i Helfo. Kommunen gjør ingen egne undersøkelser, selv om rapport to heller ikke gir det fulle og hele bildet. I møte med Sandefjords Blad har daværende fungerende rådmann, Stein Rismyhr, bekreftet at saksbehandlingen baserte seg kun på det som kom fram i rapportene. Den endte dermed med at Stein Rismyhr ga Magne Eckhoff en muntlig irettesettelse.

Så har vi som lokalavis stilt spørsmål og gransket denne saksbehandlingen nærmere. Vår nysgjerrighet har vært drevet fram av at det skal være så krevende å finne ut av hva som egentlig skjedde i Helfo.

Vi har dessuten bedt om innsyn i både Magne Eckhoffs søknad og CV, men er blitt nektet innsyn.

Det vesentligste spørsmålet vi har stilt oss, er likevel dette: Dersom kommunen ville ha informasjon om hvordan Eckhoff fungerte i Helfo – hvorfor ga ikke Eckhoff selv kommunen tillatelse til å kontakte Helfo? Bør det ikke være åpenhet om bakgrunnen til kommunens øverste ledere? Vil ikke han i egenskap av personalsjef selv ha vært tjent med en slik åpenhet om andre ansattes bakgrunn?

Dernest: hvorfor har ikke kommunen bedt om innsyn i relevante dokumenter som vedrører avslutning av Magne Eckhoffs arbeidsforhold i Helfo? I sitt leserbrev fredag skriver fungerende rådmann at vi baserte forrige ukes nyhetsoppslag «løselig på innhentet dokumentasjon fra Helfo i 2009».

Det dreier seg altså om selve oppsigelsen, sluttavtalen og møteprotokoller som har med avslutningen av arbeidsforholdet å gjøre. Dette er dokumentasjon som er delvis sladdet, men som vi oppfatter som svært relevante i det som kommunen selv har ønsket å finne ut av. Slik fant vi ut at avslutningen kom i stand etter «situasjoner» og «hendelser» som medarbeidere meldte om, at det ikke var tillit mellom Eckhoff og hans arbeidsgiver og at det var viktig å få avsluttet arbeidsforholdet. I sitt innlegg til avisa bagatelliserer Wøllo det faktum at Eckhoff også ble fratatt arbeidsretten fra neste morgen, hvilket det ifølge Høyesterett er en svært høy terskel for å kunne gjøre. Det sier noe om alvorlighetsgraden.

LES MER OM DET HER: Eckhoff måtte fratre i Helfo, og fikk fem måneders sluttpakke. Mistet retten til å komme på jobb neste dag

Eckhoff har overfor avisa og innbyggerne omskrevet sannheten ved å gi inntrykk av at han sa opp frivillig. Det motsatte er tilfelle. Wøllo skrev forrige uke at «det i minnelighet ble diskutert forskjellige løsninger, tilbud og muligheter». Det kan ikke vi se at det er dekning for – ingen av de løsningene som ble lagt fram innebar fortsatt fast ansettelse i Helfo for Eckhoff.

De nye opplysningene egner seg til at vi stiller spørsmålet: Hva om rådmann Gisle Dahn hadde hatt denne informasjonen under ansettelsen i 2014? Det var antageligvis andre godt kvalifiserte søkere til denne spennende stillingen.

Vi har brukt offentlighetsloven for å få tilgang. Det kunne kommunen også ha gjort. Så vårt spørsmål blir dermed: Hvorfor har ikke kommunen selv bedt om innsyn i disse dokumentene? Ville ikke det ha gitt mer fakta – og kan hende også lavere advokatregninger?

Eller enda bedre: Hvorfor har ikke Magne Eckhoff selv lagt dem fram for sin arbeidsgiver – i usladdet form? Er ikke han som personalsjef i Sandefjord kommune selv interessert i at saken blir best mulig og korrekt belyst?

LES OGSÅ: Midlertidige rådmenn uenige om hvorvidt det er en konflikt i toppledergruppa i rådhuset


ANDRE MENINGER:

Facebook blir vår tids undergang


Ja til ett arbeidsmarked – bare ikke i Sandefjord
Artikkeltags