Derfor må domstolen ligge her

Slik ser KHR Arcitecture for seg en ny tingrett i Sandefjord  - der den selvsagt bør ligge.

Slik ser KHR Arcitecture for seg en ny tingrett i Sandefjord - der den selvsagt bør ligge.

Bare noen få dager etter at lucia-kostymene er ryddet vekk i barnehager og mange hjem, møtes en gruppe mennesker som er vant til å ta tunge avgjørelser med dyptgripende konsekvenser for menneskers liv. Men denne gang er det Sandefjords utvikling som står på spill.

DEL

MeningerBare noen få dager etter at lucia-kostymene er ryddet vekk i barnehager og mange hjem, møtes en gruppe mennesker som er vant til å ta tunge avgjørelser med dyptgripende konsekvenser for menneskers liv. Men denne gang er det Sandefjords utvikling som styremedlemmene i Domstoladministrasjonen skal ta stilling til.

Avgjørelsen om hvor Vestfold tingrett skal ligge er ikke lenger kun en smålig lokaliseringsdebatt. Det viktigste med avgjørelsen handler heller ikke om hvorvidt Sandefjord får det tiltenkte praktbygget i Dronningensgate. Riktignok er bygget tegnet i ti etasjer, men det er vanskelig ikke å la seg rive med av de flotte tegningene til KHR Arcitecture. De ser for seg et sirkelformet signalbygg.

LES SAKEN HER: – Sandefjords beste kort taler imot tingrett i Tønsberg!

For slik jeg ser det handler det nå om et mer grunnleggende prinsipp: Har ikke vi som bor i Sandefjord, rett på at et minimum av det vi betaler i skatt, blir brukt i vårt nærmiljø, slik at det skaper gode ringvirkinger for oss?

Ellers vil den svært kraftige skjevfordelingen av statlige arbeidsplasser vi ser i vår region, kun bidra til å flytte vekk verdier som blir skapt her. Det er jo ikke slik at bare fordi Sandefjord har et levende næringsliv og godt oppmøte på næringsforeningens mange medlemsmøter, så kan vi klare oss selv som best vi kan. Vi er helt avhengig av at de verdier som blir skapt i Sandefjord, bidrar til å skape ringvirkninger for private bedrifter her, skal Sandefjord fortsatt være en grunderby.

Kvinnefengselet er nylig lagt ned. Kapasiteten er flyttet til Evje. Nå som staten ønsker å overta den kommunale skatteinnkrevingen, er det selvsagt ikke snakk om arbeidsplasser i Sandefjord. Dermed mister vi 15 arbeidsplasser til.

Det er egentlig krise for Vestfold og Telemarks største kommune fra før. Vi har nå rekordlave 11,9 statlige arbeidsplasser per 1000 innbyggere. Taller er 11 ganger lavere enn det for eksempel er i Tønsberg. Det er som om det er gått sport i å redusere tallet ytterligere.

LES OGSÅ: Vestfold tingrett kan havne i Tønsberg hvis det skal bygges nytt. Men nesten dødt løp med Sandefjord.

Så er det ikke min oppfatning at vi verken skal ha en hovedstad eller regionsentre. Men det må være en grense for hvor mange verdier vi kan flytte ut av de områdene der de skapes. Den grensen er passert for lengst hva gjelder Sandefjord – og det har konsekvenser for levekår i kommunen. Her kommer som kjent Sandefjord svært dårlig ut.

Det er derfor lett å gi sin fulle støtte til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) og næringssjef Jan Erik Hvidsten. De rister på hodet over konsulentselskapet Metier OEC, som så vidt rangerer Tønsberg foran Sandefjord når det gjelder anbefalt lokalisering av ny tingrett.

Gleditsch og Hvidsten peker på at tilgjengeligheten vil være bedre i en by som ikke preges av trafikkork – og der InterCity-traseen er avklart. Det er lett å være enig i.

LES SAKEN HER: – Sandefjords beste kort taler imot tingrett i Tønsberg!

Men det beste argumentet mener jeg likevel er, at det nå er Sandefjords tur til å få flere statlige arbeidsplasser. Skjevfordelingen er nå så stor at det bidrar til svekkede levekår i Sandefjord, noe som til syvende og sist bidrar til at Vestfold Tingrett får mer å gjøre.

I november innstiller sorenskriver Jørn Holme på hva han mener er best. 16. desember samles styret i domstoladministrasjonen for å ta en endelig avgjørelse.


ANDRE MENINGER:

Er det riktig for SF å rykke opp nå?

Dette er krise

Ja, hvordan våger vi?Artikkeltags