Det er vår jobb å følge kommunen

Sandefjords Blad skriver om en rekke saker som handler om kommunen hver eneste dag. Men vi skal også skrive de sakene som er kritiske når vi mener det er grunn til det.

Sandefjords Blad skriver om en rekke saker som handler om kommunen hver eneste dag. Men vi skal også skrive de sakene som er kritiske når vi mener det er grunn til det. Foto:

Det er rart hvordan vi i vår tid må forsvare demokratiske rettigheter som vi for få år siden tok for gitt.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne gangen er jeg usikker på om rådmann Bjørn Gudbjørgsrud har forstått hva som er pressens rolle. Grunnen er ikke at han retter søkelys mot feil vi har gjort og områder der vi kan bli bedre. Lokalavisa kan bare vokse på å ta slike diskusjoner. Men utfordringen er at han ved enhver mulig anledning klager over lokalavisa, og at gjennomgangstonen er at vi angivelig skriver altfor mange kritiske saker.

Møter han byens næringsliv klager han på kritiske saker i avisa.

Nylig klaget han på lokalavisas kritiske oppslag i kontrollutvalget. Andre politiske utvalg får høre samme klagesang.

LES INNLEGGET HANS HER: Jeg legger meg ikke bort i hvilke refleksjoner redaktøren og redaksjonen har gjort seg etter en såpass kraftig fellelse i pressens eget faglige og etiske organ. Men jeg forventer at det faktisk gjøres noen vurderinger i tråd med PFUs enkle krav.

Inneværende uke klaget han på Sandefjords Blad i et leserbrev vi publiserte på nett mandag og på papir tirsdag. Det sistnevne er absolutt greit, og det skal jeg svare på her. Men vi som jobber i avisa, lurer jo på hva som egentlig er agendaen, og i hvilke andre fora rådmannen rakker ned på lokalavisa?

Det som bekymrer meg, er at gjennomgangstonen synes å være en manglende forståelse for vårt samfunnsoppdrag. Tidligere i år klaget for eksempel rådmannen på at det bare er kritiske oppslag i Sandefjords Blad under Sandefjord Næringsforenings frokostmøte, der kommunen selv sto som vertskap.

Glemt er det faktum at vi hver dag publiserer en rekke artikler som direkte eller indirekte berører kommunens virksomhet. De fleste er helt nøytrale. Det er dessuten langt flere av de positive sakene enn de negative.

Sandefjords Blad har et ansvar for å dekke alt fra hvordan kommuneoverlegen planlegger å møte coronaviruset og politisk behandling av utbyggingsplaner, til utstilling av pepperkakehus på Sandefjord medisinske senter. Eller hva med denne helgens dekning av Varden-elevers oppsetning av en revy? Eller hva med Den store kinodagen på Hjertnes? Eller hva med at 10.000 har lastet ned innbygger-appen?

LES FOR EKSEMPEL OM VARDEN HER: Talentfabrikkene er på høygir

Men vi skal også ettergå kommunens virksomhet og avdekke kritikkverdige forhold vi kommer over. Derfor skrev vi at kommunen brøt loven tre ganger da den nye rådmannen ble ansatt. Derfor skrev vi om de svært mange millionene kronene kommunen har brukt og fortsatt bruker på sluttpakker til avtroppende rådmenn. Derfor skrev vi om den ufine eposten som ordfører Bjørn Ole Gleditsch sendte tidligere rådmann Gudrun Grindaker klokka 2208 – og som gjorde det umulig for henne å fortsette i jobben etterpå.

Derfor skrev vi om lønnspakkene som ble forsøkt konstruert rundt avtroppende ordførere fra Stokke og Andebu. Derfor skrev vi om forsøket på å bestille eget varaordførerkjede. Derfor skrev vi om at formannskapet med ordføreren i spissen, kjøpte advokattjenester ulovlig av firmaet der ordførerens bror er partner. Dersom ikke vi informerer om dette, hvem skal?

Jeg forstår at alle disse sakene er plagsomme. Men jeg mener de har vært viktige.

Nylig sparket rådmannen til lokalavisa i kontrollutvalget. Journalisten som sitter der og dekker møtet har ikke talerett, ikke er det hennes rolle heller. Hun kunne derfor ikke svare på kritikken.

Da var det vår dekning av jordmortjenesten, og at ansatte som mener de har opplevd fryktkultur i helsesektoren, som han var kritisk til. Han mener våre oppslag ikke er noe politikerne der bør legge særlig vekt på.

Glemt er det faktum at kontrollutvalget tidligere har sendt saker til kommunerevisjonen, der hele saksframlegget kun var artikler fra Sandefjords Blad. Da gjaldt det kritikk av innkjøp av advokattjenester. Kommunerevisjonen konkluderte etterpå med at tjenestene faktisk var kjøpt inn ulovlig.

LES SAKEN HER!

Men så er det ikke bare i Sandefjord kommune at det skjer feil eller oppstår kritikkverdige omstendigheter. Vi i avisa gjør også feil, og de skal vi bruke for å lære av. Derfor setter jeg pris på at rådmannen denne gangen har formulert kritikken i et leserbrev til Sandefjords Blad. Da har jeg en mulighet til å innrømme feil, vise hva vi gjør for å rette på dem – og kanskje også peke på hva som er faktiske feil i det rådmannen skriver.

Denne gangen er det vår dekningen av «varslersaken» og «cv-saken» som er tema. Han mener vi skriver for mye om disse sakene, og peker på at vi er felt i Pressens faglige utvalg for deler av dekningen av «cv-saken» som handler om HR-sjefen.

Det som vi har gjort feil i dekning av «CV-saken» har du alt kunnet lese i Sandefjords Blad. Vi er felt i vår selvdømmeordning på Vær varsomplakatens punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Det skal vi lytte til og lære av. Vi har alt endret på våre rutiner. Vi er heller ikke ferdig med å diskutere denne saken internt for læring.

LES UTTALELSEN HER: SB brøt god presseskikk

Men jeg må samtidig minne rådmannen om at vi ble klaget inn for angivelig brudd på fem punkter i Vær Varsomplakaten. Fire av disse punktene ble vi frifunnet for (3.1, om åpne kilder, 4.1, om saklighet og omtanke, 4.4, om dekning for titler etc. og 4.14, om samtidig imøtegåelse). Leseren får selv vurdere om det utgjør en «kraftig» fellelse, slik Gudbjørgsrud skriver i mandagens leserbrev.

Han skriver også at PFU vurderer at saken har vært overdimensjonert i forhold til samfunnsinteressen. Det er feil. Faktisk presiserer Pressens faglige utvalg i sin uttalelse at: «Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener saken hadde offentlig interesse og at den måtte kunne omtales.»

Vi kommer derfor fortsatt til å skrive om «CV-saken» når vi mener den er relevant.

I forrige uke var «CV-saken» aktuell å omtale fordi den har direkte sammengheng med «varslersaken,» der varsler Miriam Schei nå har skrevet kritisk brev til kontrollutvalget. Hun har også engasjert advokat, og etter min skjønn er det nå risiko for at dette ender med en krevende arbeidsrettssak.

LES SAKEN HER: Advokat Elden foreslo forlik. Men kommunen avviste tilbudet

Selvsagt skal vi derfor fortsatt dekke varslersaken løpende. Den handler dessuten om mange samfunnsrelevante tema. Hvordan fungerer varslerinstituttet? Hvordan fungerer ledelsen i kommunen? Hvordan ivaretar arbeidsgiver sine ansatte? Og ikke minst: Hvor mange flere millioner kroner skal denne saken koste Sandefjords innbyggere?

Vi kommer derfor til å fortsette med å skrive andre kritiske saker om kommunen når vi mener det er grunnlag for det. Men vi skal også skrive om ungdomsrevyer, 17.-mai-komiteen, vårtegn, vær og flom, og alt mulig annet – akkurat som en lokalavis skal.

ANDRE MENINGER:

Ta vel imot dine nye naboer

Følge med på? Ja. Være redd? Nei

Det Emilie gjør her, krever mot og må tas alvorlig

Artikkeltags