Redaktør Steinar Ulrichsen forsvarer i «SB mener» 13. juli avisens publisering av dokument med fullt navn, signatur og fødselsnummer på 18 personer. Redaktøren argumenterer med at et tinglyst dokument er offentlig og derfor i sin helhet kan publiseres slik at tredjepart skal få kjennskap til innholdet. Videre at mediene kan fritas for personvernhensyn for journalistiske formål.

Jeg tror alle som har lest og fulgt saken med Thorsholmen, er enige i at nyhetsverdien og det journalistiske innholdet hadde stått like sterkt om SB hadde fjernet fødselsnummer og signatur fra det publiserte dokumentet. Her gjorde SB en grov feilvurdering, og burde beklaget på det sterkeste ovenfor de berørte.

Redaktøren argumenterer med at fødselsnummer ikke er definert som en sensitiv personopplysning (etnisk opprinnelse, politisk ståsted, religion, helseopplysninger, seksuell legning etc.), men alle virksomheter som behandler personopplysninger, vet at det er strenge krav til lagring og behandling av fødselsnummer. Publisering av fødselsnummer i mediene burde aldri forekomme etter min mening. Med fullt navn, adresse, fødselsnummer og til og med signatur er døren åpnet for ID-tyveri og svindelforsøk.

Jeg håper de berørte melder saken til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Videre mener jeg SB/Amedia burde sette sine jurister på saken og ta kontakt med Datatilsynet, ikke bare lese på nettsidene. Som innbygger i Sandefjord håper jeg dette er siste gang SB publiserer fødselsnummer.