Hvorfor skriver Sandefjords Blad om legenes treningsklinikk?

Det er sunt og bra å drive med trening – og ethvert tiltak som kan få folk i positiv aktivitet støttes fullt og helt av Sandefjords Blad. Så hvorfor har vi da likevel valgt å skrive om det problematiske ved eiersiden til EviBase Treningsklinikk på Sandefjord Helsepark?

DEL

MeningerMandag 28. oktober publiserte vi en artikkel om at Rådet for legeetikk mener at legene har valgt en noe «krevende kombinasjon av virksomheter,» når syv fastleger eier en treningsklinikk som de selv henviser pasienter til. Sandefjord kommune deler synspunktet til Rådet for legeetikk.

LES SAKEN HER: Fastleger anbefaler pasienter medlemskap i treningsklinikken de selv eier. – Ikke ulovlig, men krevende, mener kommunen.

Artikkelen har falt lege og medeier i EviBase, Hans Jacob Gravdal, tungt for brystet. Han sendte derfor inn et kritisk leserbrev der han blant annet uttaler at: «Det er uforståelig for oss hvorfor det er så viktig for lokalavisa å mistenkeliggjøre vårt initiativ for å kunne tilby pasientene trening som medisin og et fullverdig alternativ til piller».

Han er også kritisk til at vi ikke har besøkt treningsklinikken, noe som for øvrig ikke stemmer helt. Det gjorde vi da klinikken åpnet i mai 2018. (LES DEN SAKEN HER: På denne nyåpnede klinikken brukes trening som medisin)

LES HVA GRAVDAL SKRIVER HER: Treningsklinikken: Avisa blåser opp forhold som er avklart forlengst

I stedet for å svare på Sandefjords Blads seks konkrete spørsmål rundt eierskapet og legenes dobbeltrolle nå i høst, inviterte legene SB til treningsklinikken for “å ta vårt tilbud nærmere i øyesyn og besvare eventuelle spørsmål”. SB svarte som følger (utdrag): “I denne saken bestrider vi ikke hvorvidt trening – enten den foregår på Evibase eller andre steder – har god helseeffekt. Selve treningstilbudet på Evibase er etter vårt syn derfor irrelevant i denne sammenhengen. Kjernen i denne saken dreier seg om rolleforståelse og økonomiske interesser som følge av eierskap i Evibase, og derfor kretser spørsmålene våre rundt dette. Vi trenger derfor ikke å ta tilbudet nærmere i øyesyn – vi trenger svar på spørsmålene vi har.” Først etter to utløpte svarfrister i løpet av ni dager, fikk SB svar fra legene.

Samme dag som vi publiserte artikkelen, redegjorde redaktør Eveline Røsholt-Hanssen i en kommentar-artikkel om hva som er avisas motiver.

LES HVA HUN SKRIVER HER: Kan vi stole på legene når de har blodtrykksmåleren i den ene hånden og kalkulatoren i den andre?

Det kan virke som om Gravdal ikke har lest Røsholt-Hanssens kommentar, og jeg kan egentlig ikke gjøre annet enn å gjenta poenger herfra i mitt svar.

Grunnen har ingenting med innholdet i treningssenteret å gjøre. Det har vi fått vitnesbyrd og leserbrev på at er både bra og helsebringende. Derfor har det heller ingen hensikt for oss på ny å besøke treningsklinikken for igjen å fortelle om det helsebringende ved trening. Vi laget en sak om dette under åpningen i mai 2018. Det er heller ikke det som er tema nå.

LES SAKEN HER: Følte seg presset av fastlegen

Bakgrunnen for saken er at Rådet for legeetikk mener det er en «Krevende kombinasjon av virksomheter» når syv fastleger eier en treningsklinikk som de selv henviser pasienter til.

Det reiser nemlig en hel rekke prinsipielle spørsmål som både den enkelte lege, den enkelte pasient og vi som lokalsamfunn bør kunne stille – og diskutere helt åpent. Hvordan kan vi forsikre oss om at pasienter henvises til treningsklinikken fordi det er til pasientens beste – og ikke utfra legens økonomiske motiver? Her handler det med andre ord ikke om hva som er det faktiske motivet ved hver enkelt henvisning, men at den skal være utført på en slik måte at de som henvises heller ikke kan være i tvil. Sagt på en annen måte – det handler om legens troverdighet.

Så må vi heller ikke glemme bakgrunnen for hvorfor Rådet for legeetikk ble bedt om å uttale seg. Det var en pasient som sendte inn et leserbrev til Sandefjords Blad i fjor, der vedkommende beskrev det han opplevde som utidig press fra legen. Han ble henvist til EviBase av legen, på tross av at han allerede hadde etablert gode treningsvaner et annet sted. En annen pasient hadde en tilsvarende opplevelse.

LES OGSÅ: Bortforklaringene fra Sandefjord Helsepark

LES OGSÅ: Om å snu ting på hodet

Artikkelen 28. oktober er en oppfølging av denne saken – og sitatet «krevende kombinasjon av virksomheter» er ikke avisas uttalelse, men hentet fra Rådet for legeetikk.

Vi kan med andre ord ikke se hvordan avisa har mistenkeliggjort legenes initiativ. Tvert imot burde Gravdal være fornøyd med at vi har bidratt til å opplyse pasienter om at legene har ulike roller – og dermed bidratt til ytterligere tydelighet om fastlegenes rolle i treningsklinikken.

ANDRE MENINGER:

«Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.» Var det dette Theimann drev med i kommunestyresalen?!

Hva tar avisa oss for? Lobotomerte og evneveike tullinger som blir forledet av legen vår, slik at han kan løpe leende til banken hver måned?

Hva vil det si å elske Sandefjord?


Artikkeltags