Derfor skriver vi om skatt

Hvor bor de med størst inntekt? Svaret på slike spørsmål kan være med på å avdekke skjevheter i samfunnet.

Hvor bor de med størst inntekt? Svaret på slike spørsmål kan være med på å avdekke skjevheter i samfunnet. Foto:

Hver høst publiserer vi skattelister når skatteoppgjøret er klart. Hvem tjente mest i ditt årskull? Hvem betalte mest skatt i Sandefjord? Hvor befinner de største formuene seg?

DEL

MeningerFølger du med på Sandefjords Blad, vil du finne mange slike saker fremover.

Det er et innhold få er likegyldige til. Journalistikk om skatt blir svært godt lest. Men det blir også heftig diskutert. Mange av argumentene mot denne journalistikken er kjente: Er ikke informasjon om skatt snoking i folks private forhold? Er ikke denne journalistikken drevet fram av misunnelse?

Det er gyldige argumenter både for og imot åpent innsyn i skattelistene. Argumentene for er likevel så sterke og så mange at jeg egentlig aldri er i tvil.

LES OGSÅ: Kun to kvinner på inntektstoppen i Sandefjord

Vi er alle best tjent med en åpen debatt om inntekter og skatt. Hvem er det som bidrar – og gjør det eventuelt ikke? Hvorfor skal du kanskje betale en tredjedel av alt du tjener i skatt, dersom du ikke er viss på at andre har en tilsvarende skattebyrde?

Trenger dessuten ikke skatteetaten tips om folk som på uforklarlig vis plutselig gjør et voldsomt hopp i for eksempel formue?

Det viktigste argumentet er uansett dette: Et demokratisk samfunn bør tåle en diskusjon hvordan makt og inntekter fordeler seg. Innsyn i skattelistene gir ikke det hele og fulle bildet, men det gir et vesentlig og viktig innblikk.

LES OGSÅ: Privatetterforsker Thomas går hektiske dager i møte: – De fleste kundene ønsker å få skattetallene til familiemedlemmer

For det er ikke sagt at personer som har store inntekter og store formuer, nødvendigvis velter seg i overflødig forbruk og luksus. Svært ofte dreier det seg om hardt arbeidende mennesker med evne til å investere langsiktig. Noen vil tenke at dette er viktige ressurspersoner. Vi har private arbeidsplasser takket være dem, og de gjør det mulig for gründere å finne livsviktig oppstartkapital.

Andre vil tenke at det er et resultat av at inntekter og makt er skjevt fordelt og at samfunnet må ta grep, ved for eksempel å beskatte annerledes. Hvordan du ser på dette, er avhengig av hvor du står politisk.

Nettopp derfor er vi alle tjent med åpenhet om hvordan skattesystemet fungerer. Det gir bedre og saklige debatter, og det gir tillit på tvers av politisk tilhørighet. Åpenhet om skatt og inntekt er en forutsetning for et velfungerende demokrati.

ANDRE MENINGER:

Derfor må domstolen ligge her

Derfor skriver vi om skatt og inntekt
Artikkeltags