Debatt, ja. Men ikke på feil premisser.

Sandefjords Blad dekker stort og smått av det som er relevant for innbyggerne i Sandefjord. Men nå er rådmann Bjørn Gudbjørgsrud kritisk til avisas dekning av "CV-saken" og "Varslersaken".

Sandefjords Blad dekker stort og smått av det som er relevant for innbyggerne i Sandefjord. Men nå er rådmann Bjørn Gudbjørgsrud kritisk til avisas dekning av "CV-saken" og "Varslersaken". Foto:

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud bør ikke være overrasket over at jeg har misforstått hans intensjon om å skape en debatt om Sandefjords Blads journalistikk.

DEL

MeningerHan er i sin fulle rett til å stille spørsmål om våre metoder og vurderinger, men innspillene er så mange og går i så mange retninger at det for meg som ansvarlig redaktør kan være vanskelig å forstå akkurat hvilken debatt han egentlig ønsker seg.

Det er også en utfordring for oss når kritikken stadig fremmes på møter som muligens er åpne, men der vi ikke har mulighet til å svare eller å ta en saklig diskusjon.

Det blir også svært krevende når han referer til en fellelse vi fått i PFU så løselig at det i beste fall fremstår som svært upresist. Da må jeg be om forståelse for at jeg i mine svar må rydde opp i premissene.

Jeg setter likevel pris på at Gudbjørgsrud har tatt seg tid til å skrive et nytt leserbrev der han klargjør nærmere hva han ønsker svar på. Kritisk journalistikk er svært krevende, og fallgruvene er mange. Det er selvsagt vår intensjon at vår journalistikk likevel skal ha en god etisk standard også på dette punktet. Vi tar det derfor svært alvorlig at vi er felt i pressens selvdømmeordning på punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde i «CV-saken». Her har vi iverksatt tiltak i våre rutiner, og vi som redaksjon er ikke ferdig å snakke om læringspunkter i fellelsen. Sandefjords Blads lesere har alt kunnet lese fellelsen i vår avis.

LES FELLELSEN HER: SB brøt god presseskikk

Så mener Gudbjørgsrud at fellelsen også gir grunnlag for en diskusjon om dimensjonering av de sakene som omtales som «Varslersaken» og «CV-saken» med henblikk på saklighet og omtanke. Jeg avviser selvsagt ikke en slik diskusjon. Men grunnlaget for diskusjonen må ikke bygge på en misoppfattelse om at vi også er felt på dette punktet i PFU.

Jeg blir igjen nødt til å presisere at vi ble klaget inn for angivelig brudd på fem punkter i Vær Varsomplakaten. Fire av disse punktene ble vi frifunnet for (3.1, om åpne kilder, 4.1, om saklighet og omtanke, 4.4, om dekning for titler etc. og 4.14, om samtidig imøtegåelse).

Videre presiserte PFU faktisk i sin uttalelse at: «Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener saken hadde offentlig interesse og at den måtte kunne omtales.» De fortsatte videre med en forståelse for at den har vært en belastning for klager, og «vil på generelt grunnlag minne om VVP 4.1, som ber mediene vise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Det er en forståelse vi også har, og det er hensyn vi har tatt og vil fortsette å ta i både «Varslersaken» og i «CV-saken». Men når vi mener sakene likevel har vært riktig å omtale så mye som vi har gjort, har det sammenheng med den enorme betydningen de har for Sandefjord kommune, dens ansatte og dens innbyggere.

Selv om Gudbjørgsrud skriver at han ikke har et forhold til mange av de kritiske sakene jeg listet opp i mitt forrige svar til ham, kan jeg love ham at det er saker som har hatt konsekvenser for hver eneste innbygger i Sandefjord kommune.

At kommunen for eksempel måtte klare seg uten rådmann i lang, lang tid er en direkte konsekvens av «Varslersaken». At kommunen har brukt enorme ressurser på å utrede disse sakene, har kostet innbyggerne millioner av kroner. Eller hva med at det er kjøpt advokattjenester ulovlig for å utrede varselet?

Eller hva med at «Varslersaken» reiser grunnleggende spørsmålet om hvordan kommunen behandler sine ansatte?

Sakene er krevende å dekke. Vi skal være lydhøre for innvendinger og saklig argumentasjon. Men vi er altså ikke felt for saklighet og omtanke i dekningen i PFU, selv om vi ble klaget inn for også dette punktet. Vi vil fortsatt skrive om disse sakene når vi mener det er relevant. Årsaken er at de er viktige for innbyggerne i Sandefjord.

LES DEBATTEN HER:

Jeg legger meg ikke bort i hvilke refleksjoner redaktøren og redaksjonen har gjort seg etter en såpass kraftig fellelse i pressens eget faglige og etiske organ. Men jeg forventer at det faktisk gjøres noen vurderinger i tråd med PFUs enkle krav.

Det er vår jobb å følge kommunen

Debatt forutsetter toleranse for ulike meningerArtikkeltags