Schei godtar ikke at formannskapet avviser å behandle oppsigelsen. Ber kommunestyret komme på banen.

Et enstemmig formannskap vedtok 2. juni å overlate til rådmannen å håndtere oppsigelsen av varsler og kommuneadvokat Miriam Schei. Nå krever hun at saken bringes inn for kommunestyret, noe ordføreren nekter å gjøre.