Seks firmaer kjemper om denne kontrakten. Dette Sandefjord-firmaet tar minst betalt for jobben.

Seks firmaer har sagt at de vil utføre jobben. Marthinsen og Duvholt fra Sandefjord kan gjøre det billigst av alle.