Frp-politiker Jørgen Sandtorv kritiserer mitt innlegg om økte forskjeller i samfunnet, blant annet ved å påpeke at løsningene jeg presenterer vil føre til økt inflasjon. Han sikter også til at alle må bidra til samfunnets fellesskap for å opprettholde velferdsstaten, men kritiserer Rødts ønske om å hjelpe dem som er rammet av Frps politikk, samtidig som partiet hans angriper pensjonisters og uføres rettigheter.

Frp vil opprettholde strømprisen som er en stor inflasjonsdriver. De stemte for energipakke 3 (ACER), som ga EU reguleringsmyndighet over norsk energi gjennom EØS, og bidro til harmonisering av strømpriser med Europa gjennom utvekslingskabler. Rødt vil melde Norge ut av ACER for nasjonal kontroll over kraftproduksjon, og regulere krafteksporten for å senke strømprisene. Frp vil fortsatt ha EU-regulering av elektrisiteten, og et deregulert marked for å bestemme norske strømpriser. Dette fører til høyere priser på varer og tjenester, og Frp vil derfor innføre en makspris på 50 øre mens Rødt ønsker en makspris på 35 øre, men det er en stor forskjell mellom disse to forslagene. Frps forslag vil betale full støtte for kostnader over 50 øre, men opprettholder allikevel nåværende tilførsel av penger til markedet og dermed økonomisk oppvarming. Rødts forslag vil senke strømprisen ved å regulere den direkte og derav dempe inflasjonen, i stedet for å gi økonomisk støtte som vil bidra til en fortsatt oppvarming av markedet.

Med Rødts forslag vil økonomien kjøles ned, hyppige renteøkninger vil ikke være nødvendige, og det vil være mulig å styrke velferdsstatens potensial til å omfordele verdier i velferdssamfunnet.

Når det gjelder løsningene, er økte skatter ikke den eneste løsningen, men det er viktig å fordele byrden rettferdig og bruke skattesystemet til å redusere ulikheter. Jeg er enig med Sandtorv i at en effektivisering av byråkratiet er viktig, men det er også viktig å huske på at en del av de oppgavene som utføres av fylkeskommunen, er viktige for å sikre gode velferdstjenester. Det er imidlertid positivt å se at Frp ønsker å opprettholde velferdsstaten, men det er ikke forenlig med samtidig å øke markedets innflytelse. Det er velferdsstatens oppgave å omfordele ved å ta eierskap og kontroll for å finansiere felles velferd for alle, dette er det sosialdemokratiske synet på staten.

Her skilles Frps og Rødts syn på et velfungerende velferdssamfunn.