Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet har hele tiden vært imot denne tvangssammenslåingen

Sandefjord Senterparti må sies å være konstruktiv til strukturendringer. En vellykket og frivillig kommune sammenslåing beviser det. Når det gjelder regionreformen var vi også konstruktive til den. Når vi ser hvordan dette ble håndtert uten mulighet for medvirkning og til de grader overstyring av lokale og regionale folkevalgte, så vi fort at dette ble snudd til en utrolig dårlig prosess der vi Telemark og Vestfold fylke ble henstilt til å lage en intensjonsavtale ingen av partene ville starte på.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som folkevalgt lokalpolitiker fra 1991 har jeg vært med på mange strukturelle grep. Blant annet en omfattende sammenslåing der vi dannet nye Sandefjord kommune. En sammenslåing av tre organisasjoner som var tuftet på tre viktige faktorer. Frivillighet, likeverd og gjensidig forståelse for hverandres kultur og kvaliteter.

Når sammenslåing av Vestfold og Telemark ble tredd ned over hodet på både innbyggere, politikere, administrasjon og regionale service organer. Var vel dette dømt til å mislykkes. Det hører også med til historien at fem av seks fylkeshøringer ble ignorert i prosessen og ingen fikk sine ønsker vurdert i prosessen. Altså dømt til å mislykkes.

Vi har nå kjent på hvordan de to gamle fylkene Vestfold og Telemark har blitt kjent med hverandre i en tvangssammenslått region. Som Vestfolding opplever vi at vi var mer ulike en vi også hadde forventet. Kommunestrukturen er vidt forskjellig. Vi har store problemer med å bli samstemte på utdanning, kollektivtrafikk og samferdsel. Vi har store problemer med å kunne vedta et budsjett uten at det blir stort sprik, og forventningene til fordeling føles fullstendig urettferdig i forhold til behov i en region som er så forskjellig både i kultur og konstruksjon.

De som styrte denne sammenslåingen liker å legge skylden på andre for at dette mislykkes. Ved å blant annet kommentere dårlig politisk ledelse. Snakk om ansvarsfraskrivelse! De kunne hørt på de berørte politikerne i prosessen så hadde de spart masse penger og politisk falitt. Nå er det sak ute på høring i kommunene om Vestfold og Telemark bør gå hvert til sitt igjen.

Fylkespolitikerne har selv tatt initiativ til en slik sak. Det er ikke uten grunn. De hører jo fra grasrota hvordan denne tvangssammenslåtte regionen fungerer eller mangel på dette. Sandefjord Senterparti mener den aller beste løsningen burde være en rådgivende folkeavtstemming. Det ville ikke fylkestingspolitikerne. Det er derfor veldig viktig at fylkestingspolitikerne nå lytter til høringene i de enkelte kommuner. Det er kommunene som er tjenestemottagere av de tjenester regionen forvalter. Sandefjord Senterparti vil stemme for at Vestfold og Telemark splittes opp igjen og danner hver sin nye organisasjon slik de var før tvangssammenslåingen.

Noen Vestfoldprofiler mener at vi ikke trenger fylkeskommunen. Og tar til orde for at kommunen i Vestfold kan ta over fylkeskommunens ansvar. Og vil ha to forvaltningsnivåer. Det forundrer meg at de samme personene ikke husker alle utredningene ekspertutvalget kom med under kommunereformen. De var tydelige på at for å kunne være en god generalist kommune burde man være 15-20 000 innbyggere. De mente de kunne overta noen få regionale oppgaver ved et interkommunalt samarbeid. Interkommunale selskaper var jo et godt argument for å slå sammen kommunene i det de er svært tungdrevne organisasjoner.

For å overta de tyngste regionale oppgavene, mente ekspertutvalget at kommunestørrelsen bør være rundt 100 000 innbyggere for å ha volum i organisasjonen og økonomisk soliditet. Kommunereformen kan ikke sies å lykkes overalt i dette landet og svært mange kommuner i dette landet er under 3000 innbyggere. Så to forvaltningsnivåer er langt unna å få til nasjonalt.

Med dette i bakhodet er Sandefjord Senterpartiet helt klare. Vi ønsker at Vestfold og Telemark splittes opp og vi ønsker fortsatt tre forvaltningsnivåer i Norge.

Kommentarer til denne saken