Ved forrige valg fikk Sp fattige 1,1 prosent av stemmene til sandefjordingene. Lokallaget gikk mer eller mindre i oppløsning og det var stille fra Sp. Men med Sp som høyt profilert aktør i kommunesammenslåingen og med friskt blod i ledelsen, satser partiet nå alt på å ta plass i det gode selskap i bystyresalen.

– Vi kommer jo fram som en liten joker. Og det ser ut som flere i Sandefjord har blitt klar over at vi stiller til valg. Får vi inn én i bystyret, så er vi godt fornøyd. Får vi inn to, blir vi kjempefornøyd, sier Nilsen som fram til i sommer var et ubeskrevet blad i sandefjordspolitikken.

Det er lenge siden Senterpartiet bare talte bøndenes interesser. Det viser programmet.

Levende, bærekraftig sentrum

By- og næringsutvikling er viktige punkter i programmet.

– Vi bryr oss om bypolitikk. Sandefjord er òg et levende lokalmiljø og det skal det fortsette å være, fastslår Nilsen.

Samtidig mener Sp det ligger store muligheter for utvikling av både boligfelter og næringsarealer når den nye storkommunen blir en realitet i 2017.

Senterpartiets viktigste saker

1. Byutvikling

- Vil ha et levende sentrum som har plass til alle, med gode møteplasser.

- Motvirke sentrumsdød ved å opprettholde gratis parkering.

- Videreutvikle byens bomiljøer og muligheter for butikker.

2. Næring og utvikling

- Ønsker næringslivet velkommen. Videreutvikle større næringsområder på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

- Legge til rette for et miljøvennlig næringsliv.

3. Arealer og miljø

- Bevare framtidig mattilgang. Verne om turområder og kulturlandskap.

- Vurdere å tillate høyere bygg og flere boenheter utenfor dyrket mark.

- Nye kommunale bygg skal bygges i miljøvennlig materialer.

- Redusere kommunens utslipp, og at kommunen velger miljøvennlig der det er mulig.

4. Helse

- Opprettholde og videreutvikle 24-timers legevakt som ikke sentraliseres til et sted utenfor kommunen.

- Bedre eldreomsorg med aktivitets- og kulturtilbud.

- Flere eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig.

- Aktivt bidra til å redusere ensomheten blant eldre.

5. Oppvekst

- Helsestasjoner for barn, familie og ungdom må styrkes, og helsesøstertjenesten i skolen må styrkes.

- Vil ha to barnehageopptak i året.  Skolene i Sandefjord skal beholde sine plasseringer, med små enheter som passer barnas behov.

- Styrke rådgivningstjenesten i skolen og arbeide for et inkluderende skolemiljø.

– Vi mener man bør vente med store nye boligfelter til vi ser hvordan det blir i SAS (Stokke, Andebu, Sandefjord, journ.anm.), mener førstekandidaten.

Boligbyggingen skal i hvert fall ikke gå på bekostning av matjorda. Den må vernes for å ta vare på Vestfolds høye matproduksjon. Derfor vil de bygge tettere og høyere inne i byen.

– Dette handler om miljøet, klimaet og – ikke minst – klimaendringene. Vi ønsker å gi videre det vi har nå i bedre stand til neste generasjon, sier Nilsen.

Hun vil at kommunen velger miljøvennlige løsninger når det er mulig, og viser til at man i Andebu for eksempel har bestemt at man skal bygge nye omsorgsboliger i massivtre. Noe lignende kunne hun tenkt seg å prøve i Sandefjord.

Helseforkjemper på andreplass

En viktig arena for å ta vare på de gode lokalmiljøene man har i kommunen i dag er barneskolene, synes Sp. Derfor vil de beholde den desentraliserte skolestrukturen man har i dag.

– Skolene fungerer som ankere for nærmiljøene. Vi ønsker en mobbefri skole, og alle elever skal få mulighet til å nå sitt eget potensial, sier Nilsen.

Ett tiltak for økte skoleprestasjoner er et eget skolemåltid. Minst én time daglig aktivitet er også noe Sp ønsker for skolebarna.

Innen helsepolitikken har Senterpartiets andrekandidat, Lisbeth Horn Bakken, tidligere gjort seg bemerket. Hun har tidligere vært aktiv i lokalpolitikken, som representant for Sykehuslista ved valget i 1999. Hun var en av pådriverne for å beholde sykehusene i Sandefjord, Larvik og Horten.

– I Lisbeth har vi fått med oss en stor forkjemper for helsepolitikk, lokalmedisinsk senter og legevakt, sier Nilsen.