Setter inn politiet og Forsvaret for å kontrollere båtfolket

Politiet, Tolletaten og Forsvaret vil være synlig i Ytre Oslofjord i påsken. Målet er at færrest mulig skal krysse grensen.