Sier ja til mer næring her – så framt dyr får passere

Naboer har protestert heftig, men verken fylkesmannen, fylkeskommunen eller rådmannen har innvendinger. – Dette er i tråd med det vi ønsker av utbygging som en næringsvennlig kommune, sier Høyre-politikeren Yllka Neziri.