Takk til Tor Nicolaysen som fredag 25/3-2022 så tydelig får fram hvor vanskelig det er blitt å være bankkunde om man ikke har gyldig pass eller bankkort fra annen bank enn DNB.

Min mann og jeg har fremdeles gyldige pass, så vi kan aller nådigst få stille i banken for å identifisere oss. Nå som det ikke lenger praktiseres smitteregime får vi faktisk slippe inn i banken mellom klokka 12-15, og takk for det. Midt på vinteren, både i vinter og i fjor vinter, sto vi nemlig aller nådigst på fortauet utenfor banken med våre ærend, og da ble vi etter å ha blitt intervjuet av en vekter aller nådigst sluppet inn i banken til en kundeveileder. Ingen av oss pensjonister i seniorboligen der vi bor, ønsker BankID på mobil. I vår familie bruker den ene ikke mobil i det hele tatt, og den andre ønsker ikke under noen omstendighet å bruke BankID på mobil uansett hvor trygt og fint DNB mener dette er.

Nå lurer vi på om DNB opererer med skjulte motiver? Dette kravet om å identifisere oss på nytt munner ut i trussel om at hvis vi ikke så gjør, vil DNB si opp kundeforholdet vårt. De begrunner kravet om å identifisere oss om igjen med at myndighetene har pålagt oss dette. De skriver også at den appen de vil vi skal bruke, også skal brukes som nettbank, kontakt med skatteetaten, koronapass, vaksineoversikt.

Her i huset er vi så heldige at vi klarer oss utmerket med nettbank og annet fra våre egne digitale verktøy i eget hjem. At banken skal tvinge oss til å stå ute og fingre med en bitte liten mobilskjerm hvor vi knapt kan se skjermen, er hårreisende.

Sjøl begynte jeg å laste ned appen fordi jeg tenkte at jeg kunne bruke appen fra iPad, men den gang ei. Da prosessen nesten var ferdig, kom det opp en melding om at fra nå av ville ikke min bankidentifisering eller bankdings som jeg kaller det, ikke fungere lenger, nå ville jeg bare ha anledning til å bruke BankID på mobil.

Så ja, da gjennomførte jeg ikke nedlastingen. Vi har forresten konto i en annen bank, men ikke med kort. Ikke skal vi ha det heller. Den andre banken har heller ikke kommet med noe krav om at vi skal identifisere oss på nytt. DNB har en hund begravet. Her er skjulte årsaker som ikke offentliggjøres til at man skal identifisere seg på nytt.

DNB undervurderer sine kunder grovt, og det er ikke tillitvekkende.