Silje (32) inviterer til debut for kulturarenaen dhub. Chris Holsten er førstemann ut.

Dhub i Rådhusgata skal være et sted for innovasjon og fellesskap for folk som driver business. For å holde på trøkket, til tross for pandemien, setter Silje Sundhordvik igang med hyppige kulturarrangementer.