Ifølge statsmelding nr. 17 om samfunnssikkerhet, er det per i dag ikke behov for utvikling av nye tilfluktsrom. Eksisterende tilfluktsrom skal derimot opprettholdes og vedlikeholdes. Det krever teoretisk og praktisk kunnskap.

– Vi opplever at det er behov for opplæring og informasjonsdeling, både teoretisk og praktisk, på drift og vedlikehold av disse tilfluktsrommene, forteller førstekonsulent i Vestfold sivilforsvarsdistrikt, Maria Dokken.

I samtlige kommuner i Vestfold tilbys det denne våren et tilfluktsromskurs for beredskapsansvarlige, driftsansvarlige og andre som kan ha nytte av opplæring innen drift og vedlikehold av tilfluktsrom. 15. mai holdes kurset i Sandefjord, med 25 deltakere. Kurset går over en dag og består av begrepsforklaring, historikk, lover og forskrifter samt en praktisk gjennomgang av et tilfluktsrom.

– Vi anser det som svært viktig at temaet tilfluktsrom settes på dagsorden i alle kommuner, og at dette får mer fokus fremover Vi håper at dette vil bidra til å øke kunnskapen om emnet samt sette fokus på det, forteller Dokken.

Kursholdere er Maria Dokken og Arne Haugbjørg fra Vestfold sivilforsvarsdistrikt, og Arild Oterholt fra Telemark sivilforsvarsdistrikt. Oterholt er med, da planen er å få videreført dette kurset til samtlige kommuner i Telemark til høsten.