Sjøbakken-brygge bør få en sjanse, mener politikerne. Nå vil de lytte til hva fylkesmannen har å si.

Sandefjord-politikerne er strenge med tiltak i strandsonen. Men når en mangemillionær på Sjøbakken ønsker å rydde opp i fortidas synder på brygga, syntes et enstemmig planutvalg rådmannen er i morskeste laget.