Kommentar

Eddie Whyte

Nestleder LO Sandefjord

Norge blir regelmessig kåret til ett av verdens beste land å bo i. Én av hovedårsakene er en rettferdig fordelingspolitikk og en arbeidslivspolitikk basert på et godt utviklet samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og staten – den såkalte norske modellen. Ett av hovedelementene er retten til å organisere seg kollektivt i en fagforening og inngå tariffavtale – en samarbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer arbeids- og lønnsvilkår, pensjonsrettigheter og andre arbeidsforhold.

Utdanningsforbundets medlemmer ved Skagerak International School har i lang tid opplevd at de har uklare og uforutsigbare arbeidsvilkår. Innlegg på nettsidene til Sandefjords Blad forteller om en fryktkulktur som har preget skolen og hindret de ansatte fra å organisere seg. Lærerne på Skagerak krever nå en tariffavtale som sikrer dem den samme tryggheten og lønns- og arbeidsvilkårene som andre lærere har ved private og offentlige skoler i Norge. Skoleledelsen nekter å være med på avtalen, noe som har ført til åpen konflikt med de ansatte og streik. En streik på en skole er en krevende situasjon for både elevene og foreldrene, og lærerne har beklaget situasjonen. De ønsker ikke å streike, men ser ingen annen mulighet enn å sette makt bak kravet om en tariffavtale. Alle har rett til en trygg arbeidssituasjon. Hverken skolen eller elever er tjent med utrygge arbeidsforhold for ansatte. Det ødelegger for alle.

Overskriftene i Sandefjords Blad 30. mars og usaklige uttalelser fra rektoren og en ungdomsrepresentant for partiet Høyre bidrar ikke til å løse konflikten – de feilpresenterer Utdanningsforbundets politikk når det gjelder private skoler og spesielt når det gjelder skoler som Skagerak, som er en internasjonal skole. Det er forhåpentlig ikke gjort med vilje. For å være tydelig: Utdanningsforbundet og LO mener at det er misbruk av skattebetalernes penger å gi offentlig støtte til private kommersielle aktører som kun er opptatt av å tjene penger på skoledrift. Men vi mener også at ideelle skoler som har et særskilt formål, for eksempel internasjonale skoler, bør har rett til statsstøtte. Skagerak International School er en ideell stiftelse som driver på et grunnlag som vi støtter.

Skolens ledelse har tidligere innrømmet at en tariffavtale ikke vil øke kostnadene ved skolen. En tariffavtale er heller ikke til hinder for at skolen fortsatt kan ivareta sin identitet som en privat internasjonal skole. LO i Sandefjord støtter lærernes krav og oppfordrer skoleledelsen til å være sitt ansvar bevisst og få tariffavtalen på plass – noe som bør være en selvfølgelighet i Norge i 2017.