Cirka 7 % av befolkningen mellom 18 og 79 år erklærer seg nå som såkalt skeive. Aktivisten Kim Friele kjempet som kjent for de homofiles rettigheter i mange tiår og nådde fram. Underveis har kampen imidlertid utviklet seg til å omfatte alle seksuelle legninger. Forfatter Anne Holt sier det slik: «Det handler om aksept av mennesker som utfordrer oss på nye måter».

Vi opplever en skole som utforsker 8-åringers kjønnsidentitet, politiets velmente råd om å droppe pride-parade etter tragisk masseskyting 25. juni, og hvor de skeive deretter stiller krav om unnskyldning for rådet, eller en statsråd som vil innføre strenge straffer for «homoterapi». Det er mer oppmerksomhet rundt dette enn krigen i Ukraina eller den globale matvarekrisen. For ikke å snakke om klimautfordringene, redusert kjøpekraft, økte forskjeller, bærekraft og grønne alger.

Ytringsfriheten er grunnlovsfestet og står sterkt i Norge. Skapdørene er åpne og har vært det svært lenge, men kan det være nødvendig å slamre så intenst med dørene? Og la ikke det norske flagget over stortingsbygget komme i skyggen av noe annet. Fargene i vårt nasjonalflagg symboliserer som kjent også frihet.