Skal BCC bli fullverdig medlem i Norges Kristne Råd, må de trekke tilbake Kåre Smith-skrifter

Av

I 2019 fikk BCC observatørstatus i Norges Kristne Råd (NKR). I løpet av inneværende år og frem til neste rådsmøte vil NKR vurdere om BCC skal få fullt medlemskap.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et tidligere medlem i BCC gjorde meg oppmerksom på at boken "Hyrde og Profet" er gjennomsyret med kritikk av andre trossamfunn. Boken er skrevet av Kåre J. Smith og ble utgitt i 2004.

Det er overraskende å se alle sitater satt på rekke og rad. Kåre Smith kritiserer ikke bare én kirke men mange, og det skjer ikke bare én gang i boken, men det er nærmest en rød tråd.

Kan BCC få fullt medlemskap i NKR med en slik bok?

NKR har en egen paragraf som fraråder medlemmene til å kritisere hverandre. «3. Økumenisk samarbeid bygger på gjensidig respekt for hverandre som kristne kirker og trossamfunn.» (Fra: Takt og tone for samarbeidet i Norges Kristne Råd). Man kan fint ha læremessige forskjeller, men man skal respektere hverandre.

Hyrde og Profet er den eneste boken fra Kåre Smiths hånd. Det er også eneste boken med menighetens lære som er skrevet av en forstander i BCC, som har utkommet i løpet av de siste 30 år (når vi ser bort fra tilsvaret i Steinar Moes bok: De skal støtes ut).

Hvordan kunne BCC få observatørstatus?

Boken til Kåre J. Smith er gjennomsyret med kritikk av kirken, av de kristne, av den lutherske kirke, av den katolske kirke, av religiøse. Det forekommer minst 28 slike uttalelser i boken. Noen eksempler:

  • «Den Norske Kirkes ledere har så liten åndelig kraft at de har veket langt bort fra den oppgave de skulle forvalte.»
  • «Kirkens trosbekjennelse er i virkeligheten en vantrosbekjennelse.»
  • «Det er de religiøse som hater oss.»
  • «Falsk nåde har i våre dager overtatt nærmest hele kristenheten.»
  • «Det viser at hele kristenhetens forståelse er korrupt og gjennomsyret av skjøgedom.»
  • «Risper du i de kristne kulturlagene, er det ikke lenge før du er inne på rått kjøtt, og da vil du se at det kun er kalkede graver.»

Kan BCC bli medlem i Norges Kristne Råd, uten å trekke tilbake en slik bok, og slike uttalelser?

Disse uttalelser gjennomsyrer boken. Kritikk mot kristne forsamlinger, kristne ledere og troende i alminnelighet. Disse uttalelser er markert i boken, se bilde.

Boken Hyrde og Profet er utsolgt fra forlaget men er i aktiv bruk blant BCCs medlemmer. Boken ligger tilgjengelig i elektronisk versjon for alle 20.000 medlemmer i BCC over hele verden. Boken er oversatt til en rekke språk. For tre år siden, i 2017, var det en bibelkonkurranse internt i BCC basert på boken i flere land.

Heftet om samliv

I 2014 utga BCCs forstanderskap et hefte med regler om samliv. Heftet var signert av Kåre Smith. Forstanderskapet i BCC oppfordret medlemmene til å diskriminere samboere og personer i homofile parforhold: «Det passer seg ikke å ha dem som omgangsvenner».

Personer i homofile parforhold kunne ikke komme «i minnesamvær, åremålsdager, bryllupsfester osv. i menighetsregi.»

Heftet med disse regler ble distribuert til medlemmer i mange land. Medlemmene ble oppfordret til å kjøpe brosjyren (kr 30,-) og ved direkte spørsmål til Kåre Smith ble mange utenforstående nektet å komme på tilstelninger i menighetsregi. Selv om enkelte lokalmenigheter og familier ikke praktiserte disse reglene, så var de «mer regel enn unntak».

Heftet ble i februar 2020 trukket tilbake og er også fjernet fra BCCs elektroniske litteraturliste for medlemmer (i BCCs lukkede medlemsportal).

I boken «Hyrde og Profet» er det også mange regler om samliv. Noen eksempler:

  • «Det passer seg heller ikke for de hellige å gå i bryllup til skilte som vil gifte seg igjen.»
  • «Hvis det er slike anledninger innen ens nærmeste familie [skilte som vil gifte seg igjen], kan man for eksempel gi en gave til den som er av ens egen slekt, men ikke til begge, slik at man ved det velsigner den synd de lever i.»
  • «Menighetsarbeidere som forlover seg utenfor menigheten har jo forlatt sin første kjærlighet.»
  • «Arbeidere som tar slike valg [forlover seg utenfor menigheten] sviker jo de yngre de har arbeidet med. Ekstra ille er det hvis de i tillegg forherliger det de har gjort.»

Heftet om samliv er trukket tilbake. Men enkelte av retningslinjene står også i boken til Kåre Smith.

Norges Kristne Råd

Oversikt over sitater fra Kåre Smiths bok er sent til Norges Kristne Råd (NKR).

Hensikten med henvendelsen til NKR er å gi Norges Kristne Råd et godt beslutningsgrunnlag når medlemskap for BCC vurderes.

Etter min mening er det positivt at BCC søker medlemskap i NKR, men boken Hyrde og Profet er upassende og bør trekkes tilbake av BCC.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.