Gå til sidens hovedinnhold

Skal billig brennevin styre byutviklingen?!

Artikkelen er over 1 år gammel

Sandefjord kommune skal nå ta stilling til om Strømstadferjene skal anløpe Sandefjord i en ny konsesjonsperiode etter 2025. Ferjedriften ble økonomisk mulig i 1987 da Scandi Line fikk dispensasjon til å selge taxfreevarer for å sikre et helårlig tilbud for transportsektoren.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag forbinder vi ferjene med handleturer for nordmenn til Sverige. 1,5 millioner mennesker reiser med ferjene hvert år. Ferjene har mange positive elementer. De gir gode reiser og handleopplevelser. De gir liv og røre i havneområdet og trekker linjer tilbake til Sandefjord som en internasjonal sjøfartsby.

På oppdrag fra kommunen har Menon Economics laget en analyse av fordeler og ulemper ved ferjedriften. Den viser at de reisende i snitt bare legger igjen 80 kr pr. person i Sandefjord, hovedsakelig på overnatting, mat og drikke.

Kvart milliard i tap

Menon Economics har også beregnet inntektstapet i Sandefjord på grunn av ferjene. Omsetningen av dagligvarer, vin og brennevin i Sandefjord var før grensene stengte, 4000 kroner lavere pr. innbygger enn i tilsvarende byer som Drammen, Tønsberg, Larvik, Porsgrunn og Skien. 33.200 kroner i Sandefjord mot 37.200 i sammenlignbare byer. En sannsynlig forklaring er at ferjene er lokalisert her. Legger vi dette tallet til grunn, taper handelen i Sandefjord 250 millioner kroner i omsetning hvert år på grunn av ferjenes lokalisering.

Lite strålende regnestykke for byen

Ferjene gir gode opplevelser for mange, men det økonomiske regnestykket for byen vår er ikke like strålende. Ferjedriften er bare mulig fordi de er subsidiert med taxfreehandel og nettolønn for de ansatte. Havneavgifter og kjøp i Sandefjord er lave. De reisende handler ikke i Sandefjord i tilknytning til reisen. Ferjene trekker handel ut av byen.

Handelsbedriftene i Sandefjord er framoverlente og omstillingsdyktige. Næringen er kommunens største sysselsetter med 4.700 årsverk og en verdiskapning (salg minus varekjøp) på over tre milliarder kroner årlig. Butikkene er en første arbeidsplass for mange unge som ønsker en framtid i Sandefjord. Handelsnæringen ber derfor om å få konkurrere på like vilkår. Butikkene i byen må i dag konkurrere med en arm surret bak på ryggen når ferjene kan selge sine varer uten merverdiavgift og uten norske sukkeravgifter.

Lite klimavennlig

Sandefjord legger FNs bærekraftsmål til grunn for kommuneplanen. Dette innebærer at planen skal bidra til å stoppe klimaendringene. I den sammenheng er det komplisert at ferjedriften gir betydelige utslipp av klimagasser på sin ferd over fjorden.

I en byutviklingssammenheng kommer vi ikke bort ifra at ferjene disponerer byens beste tomt. En av Sandefjords gode kvaliteter er tilknytningen mellom byen og fjorden. Idag ligger ferjeleiet med biloppstillingsplass og den trafikkerte Strandpromenaden som en barriere mellom byen og fjorden. Biltrafikken inn og ut av byen ved ferjeanløpene legger byrder til et allerede belastet veinett. Vi vil gjerne se hvilke muligheter som ligger i dette området for å utvikle en framtidsrettet bydel.

Vi har notert oss det politiske engasjementet for fortsatt ferjedrift. Vårt ønske er at kommunestyret tar en ekstra runde på konsekvenser og omkostninger før en ny konsesjonsperiode eventuelt applauderes inn.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.