Skal du besøke kommunen fra nå av, er det her du må banke på

Telefonbetjening og besøksmottak i Sandefjord kommune samlokaliseres og flyttes til rådhuset i Sandefjord.