Leser i avisa lørdag 23. mars at ansettelsen av ny rådmann blir sak i kontrollutvalget denne uka.  Det er kommet et 2 siders brev –  innsendt anonymt hvor det påstås at kommunen i denne ansettelsen har omgått loven om offentlighet. 

Jeg skal ikke gå inn i sakens realiteter, men jeg reagerer på at brevet som er sendt inn anonymt, vurderes behandlet. Dette  betyr jo i praksis at hvis man åpner for behandlingen av denne anonyme henvendelser, så er det fritt fram for andre å sende inn klager anonymt.

Jeg heier på engasjement og involvering fra våre innbyggere. Selv er jeg som politiker svært opptatt av ombudsrollen vi politikere har. Vi skal ta henvendelser fra våre innbyggere på alvor.  

Men det må være et minstekrav at man har mot til å stå fram i full åpenhet.  Behandling av klager som skal behandles politisk og administrativt, krever mye ressurser, og det bør derfor forventes at vi vet hvem avsender er.

Dessuten er det paradoks at vedkommende som har sendt dette brevet, er opptatt av åpenhet og offentlighet – men ønsker selv ikke å stå fram i full offentlighet?