Skal se på hvilke eiendommer kommunen kan selge

Posisjonen ønsker en oversikt over kommunens eiendommer, bygg og eiendeler som kan vurderes solgt.