Kort forklart innebærer en byvekstavtale at staten spytter i store penger til lokale prosjekter som sykkelveier og kollektivtransport, mot at lokalpolitikerne sørger for å nå et nullvekstmål.

Det betyr per i dag at veksten i persontransporten skal dekkes ved kollektivtransport, sykling og gange, og ikke ved bruk av personbil.

Vi må betale halvparten selv

Regjeringen dekker 50 prosent av utgiftene til deler av prosjektet, mens den andre halvdelen skal dekkes lokalt. Staten bestemmer ikke hvordan byene skal betale sin andel, og det er ikke noe krav at dette må komme fra bompenger.

Like fullt, uten bompenger vil de lokale politikerne være nødt til å skaffe annen finansiering. I tillegg har Statens vegvesen skissert bompenger som et virkemiddel med stor effekt når byene skal nå nullvekstmålet.

Hva mener Ap, Hilde?

Jeg har spurt noen av Arbeiderpartiets representanter om hva de tenker om dette. Skal det bli bomring i Sandefjord? Eller har Arbeiderpartiet og de andre partiene noen ekstra penger på lur?

Jeg har ikke fått svar, og jeg registrerer at Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Hilde Hoff Håkonsen, har unnlatt å svare på spørsmål om dette på VGs valgomat.

Innbyggerne har krav på å vite

Partiene som har stemt for at kommunen skal søke sin deltagelse, burde svare på dette. Det må være av betydning for byens innbygger å vite hva de har i vente.

Ordningen om byvekstavtale har allerede trådt i kraft i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Og vi har hørt hvordan det protesteres mot bompenger i disse byene.

Dette er vi imot

Sandefjord Frp er imot en slik byvekstavtale, fordi vi mener det vil medføre bomring, og det ønsker vi ikke. Men kanskje de andre partiene har en økonomisk løsning? Skal en slik avtale betales av bilistene, eller skal det finansieres fra kommunebudsjettet?

Så får vi se da, om det kommer et svar!