La oss ta det én gang til: Å være tolerant betyr ikke at du skal like alt andre personer eller organisasjoner gjør og mener. Hvis folk gjør akkurat det en selv liker, og mener det en selv mener, så er det ikke behov for å trykke på toleranseknappen.

Det er når andre har holdninger, eller gjør ting du i k e liker, at man må tenke over hvordan man skal agere. Når noen forsøker å tvinge deg til å bli med på intoleranse, da er det klart nødvendig å si stopp. Men det er ikke tilfellet i denne saken.

Flere i fare for å bli boikottet?

Å ville boikotte en næringsvirksomhet fordi de som eier virksomheten har holdninger man ikke liker, er et helt nytt fremmedinnslag i våre lille by. Merk følgende: Her har vi en del menigheter som har investert i en stiftelse som eier noen lokaler. Disse lokalene leies ut til en håndballklubb, som så får inntekter av et arrangement. Hva kan være følgene av å gå inn for boikott fordi man ikke liker aksjonærers holdninger? Det betyr at alle aksjonærer, ja kanskje til og med enkeltpersoner, med holdninger mange ikke liker, står i fare for å bli boikottet med hjelp av Sandefjords Blad.

Vi har jøder og muslimer som eier virksomheter. Både jøder og muslimer er for omskjæring, hvilket burde være en god boikottgrunn for mange. Skal vi heretter boikotte alt som er eid av kristne, jødiske og muslimske organisasjoner, som har holdninger vi ikke liker?

Eller gjelder dette kun for Brunstad CHRISTIAN Church (BCC)? I så fall hvorfor?

Skal vi sjekke alles holdninger?

Enda verre: Går Sandefjords Blad også inn for å nekte folk å leie ut til mennesker de ikke liker? Er det OK at en privat huseier nekter å leie ut leilighet til imamer og prester som har pussige synspunkter på homofile? Skal vi kanskje sjekke ut holdningene til hotelleierne når vi drar på ferie til Egypt og Tyrkia heretter?

Les også

Brunstadstiftelsen bør selv bryte med menigheten

Vær så: La oss ikke gå den veien. Jeg tror ikke Ulrichsen har slike holdninger jeg skisserer over, men han kan umulig ha tenkt gjennom det prinsipielle i det han har skrevet, og derfor har jeg brukt eksempler på konsekvenser av det han forfekter som en illustrasjon.

Er vi opptatt av disse temaene, så la oss heller invitere dem med syn vi ikke liker, til en kaffekopp, og argumentere med dem ansikt til ansikt. Boikotterne oppnår aldri å tvinge noen til å endre tro. Tvang fungerte for vikingene, men de brukte sverd.

Direkte utålelig

Personlig synes jeg det er rart at ikke de fleste muslimer og kristne menigheter har endret syn på homofile. Jeg tror på Gud, men kan ikke helt forstå at han først skapte homofile og så ville straffe dem ved at de ikke kunne leve i samliv etterpå.

Men at en lokalavis vil boikotte fantastisk positiv næringsvirksomhet i en by som ligger langt, langt under resten av landet i økonomisk utvikling, det mener jeg er direkte utålelig. Det skapes helt nødvendige arbeidsplasser av OCC. Den kommentaren burde aldri vært skrevet. Aldri.