(Avisa Nordland)

[Moss Avis]: I disse dager sender Skatteetaten ut 175.000 brev til personer som mottar skattemeldingen både på papir og i Altinn.

Hensikten er å få skattytere til å registrere seg som elektroniske brukere med digitale kontaktopplysninger.

I fjor sendte Skatteetaten skattemeldingen på papir til nesten én million personer. Flertallet av disse mottar også skattemeldingen digitalt, og noen både sjekker opplysninger og leverer endringer elektronisk.

Skatteetaten mangler derimot e-postadresse og mobiltelefonnummer på mange og må derfor sende skattemeldingen på papir i tillegg.

– Vi ønsker nå å registrere elektroniske kontaktopplysninger, slik at flere bruker digitale tjenester og mottar alle viktige beskjeder fra Skatteetaten elektronisk, sier Jannicke Valbrek, seksjonssjef for kundeservice i Skatteetaten.

Dette er første gang Skatteetaten skriver direkte til skattepliktige, som vanligvis mottar papirbrev, med oppfordring til å registere seg elektronisk. Denne uken ble det sendt rundt 175.000 brev til personer i aldersgruppen 20 til 70 år som er registrert bosatt i Norge.

Allerede mottar og sjekker 3,8 millioner personer skattemeldingen kun digitalt.

Man kan derimot reservere seg mot digital kommunikasjon, noe 150.000 personer allerede har gjort. De som reserverer seg mottar skattemeldingen og andre brev på papir.