Skilt med feil står fortsatt, det riktige må du lete etter

Vil du bli kjent med hvordan det er på Midtåsen, og hvem som driver stedet, kikker du antakelig på skiltet ved Jahreporten. Men da må du lete på bakken.