Jan Rune Traa skriver at Dag Bjørvik er bekymret for om en form for stalinisme har tatt bolig i Sandefjord Venstre «fordi nominasjonsmøtet vedtok en liste til kommunevalget med en annen toppkandidat enn den Dag Bjørvik ønsket seg.»

Dette er skivebom og kan skyldes manglende leseferdigheter og/eller manglende situasjonsforståelse.

Jeg var mer enn fornøyd med resultatet fra nominasjonsmøtet der Karin Virik, etter forslag fra meg, ble kumulert på 3. plass og på linje med de to på plass nr. 1 og plass nr. 2.

Jeg var sikker på at velgerne ville komme til å gi henne «førsteplassen» i form av tilleggsstemmer og personlige stemmer, hvilket fremgår klart av mitt innlegg.

Det var alt som skjedde etter nominasjonsmøtet som fikk alarmen til å gå hos meg og mange andre.

Om og i hvilken grad Jan Rune Traa lot seg bruke i denne prosessen, vet jeg ikke.

Men jeg registrerer at Traa gir seg selv og nominasjonskomiteen beste karakter for sitt arbeid. Jeg kan ikke se at andre har gjort det samme.