Det sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) til de øvrige medlemmene i formannskapet tirsdag.

Bakgrunnen var at politikerne var blitt bedt om å avgjøre hvorvidt serveringsstedet TukTukThai i krysset Nedre Gokstadvei/Gokstaveien, skal få servere alkohol eller ikke.

Advarte mot utviklingen

Serveringsstedet søkte om å få servere alkoholholdig drikk klasse 2 (maks 22 prosent alkohol), samt å slippe kravet om stedfortreder for bevillings- haver, grunnet stedets størrelse og få ansatte.

LES OGSÅ: Polsalget går ned

Vanligvis avgjøres slike saker av byråkratene i kommunen, men all den tid TukTukThai ligger i et boligområde og aldri har hatt skjenkebevilling tidligere, valgte rådmannen å la formannskapet ta avgjørelsen – dog med en anbefaling om å la virksomheten få de nødvendige godkjenninger for å få servere alkohol.

Det hadde flere av de folkevalgte tungt for å svelge.

– Det blir tatt lite hensyn ved plassering av skjenkesteder utenfor sentrum. Vi må vokte oss så vi ikke havner ut på en galei der vi får skjenkesteder i boligstrøk. Stedet vi snakker om, var i sin tid en garasje, innledet Bror Lennart Mentzoni fra KrF.

Han uttrykte også stor skepsis til at det ble anbefalt å gi bevilling uten stedfortreder.

– De har en åpningstid på over 45 timer i uka. Det kan ikke forventes at daglig leder skal være til stede hele tiden. Altså skal det skjenkes uten at den som har ansvar er til stede, argumenterte han.

LES OGSå: Løke fikk sparken etter julebord-oppførsel

Vil være næringsvennlig

Ordføreren på sin side, mente at stedet som søker er et spisested og som nevnt innledningsvis, at den som ønsker alkohol til maten, bør få det.

– Dette er et lite sted, der én person har sett muligheten og kanskje kan skape noe større over tid. Jeg anser det som positivt å satse også i et slikt område og ser ikke at konseptet skulle utgjøre noen stor risiko, sa han.

Arbeiderpartiets Lozan Balisany kjøpte ikke det argumentet.

LES OGSÅ: Her kan kranene bli stengt

– Stedet ligger så å si inne i en hage og rett ved innkjøringen til et boligområde. Sier vi ja til dette, betyr det at gatekjøkken gis mulighet til å bli utesteder, sa hun.

FrPs Cathrine Andersen forsto ikke all oppstussen, og mener dette handler om å skape næring og et godt drivergrunnlag.

– Leker barn i det krysset, er det ikke alkoholen som er det farlige, sa hun.

Karin Virik (V) sluttet seg til flertallet, som var positive.

Leker barn i det krysset, er det ikke alkoholen som er det farlige

Cathrine Andersen, varaordfører (FrP)

– Bevilling skal være lett å få og lett å miste, sa hun.

Regelverket

Ifølge Helsedirektoratet er Alkoholloven i utgangspunktet ikke til hinder for at det kan gis skjenkebevilling til et gatekjøkken. Det stilles imidlertid krav om at skjenkingen skal foregå i et bestemt lokale, hvilket innebærer at noen typer mobile gatekjøkken nok må anses utelukket.

Videre opplyser direktoratet til Sandefjords Blad, at dersom lovens vilkår er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om bevilling skal gis.

Ved denne vurderingen har kommunen stor frihet og kan blant annet legge vekt på stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.