Eieren av Kafka-kafé på torvet, får et større oppslag i Sandefjords Blad (23/12-21). Hun er opptatt av at alle i bransjen som har stått på lenge for å få endene til å møtes, blir bedre ivaretatt. Et prisverdig initiativ og helt i tråd med det mange sier nå for tiden etter enda en økning i smittefaren på nasjonal plan.

Men kafé-eieren går også veldig hardt ut mot den sittende regjeringens håndtering av pandemien. Hun savner "tydelighet fra regjeringens side", reagerer på den nasjonale skjenkestoppen innført tidligere i desember, og sier at "skjenkestoppen kan bety spikeren i kista for mange".

Hun vil ha en endring i regelverket og mener det er «vanlige folks tur» - en åpen ordlek med Arbeiderpartiets slagord under valgkampen. Det er en nokså kraftig uttalelse som tydelig bærer preg av kafeeierens politiske ståsted. Og der ligger problemet.

I den lange helsidesartikkelen preget av regjeringskritikk nevner ikke Kafka-eieren med ett ord at hun er kommunestyrerepresentant for Høyre, som nå er landets største opposisjonsparti og anklaget av flere kommentatorer for å leke politikk med pandemien. Heller ikke journalisten i Sandefjords Blad synes det er verdt å tydeliggjør kafé-eierens rolle som en av partiet Høyres fremtredende representanter i kommunen vår. Det er vel litt merkelig?

Etter min mening er dette et innlegg som gir litt dårlig smak i munnen og lukter av politisk spill. Men det er først og fremst et godt eksempel på dårlig journalistikk og at avisen svikter sin samfunnsrolle og plikt til å opplyse om relevante forhold i enhver sak. Det er spesielt lite tilfredsstillende med tanke på avisens integritet og troverdighet jfr. retningslinjene i Vær varsom-plakaten. Skjerp dere Sandefjords Blad!