Verdens skogdag markeres søndag 21. mars, etter et år hvor nordmenn flest kanskje har vært mer i skog og mark enn vanlig. Skogen er viktig for oss, enten det er rekreasjon og folkehelse, næring, arena for jakt og fangst eller rett og slett et fristed der tanker og kropp får pleie – helt naturlig.

Skogen har historisk sett vært viktig over hele landet. For flere hundre år siden ble tømmer eksportert til England, Nederland og andre steder. Det sikret inntekter i distriktene, og sørget for teknologisk utvikling og innovasjon. Det var oppgangssager flere steder i hver kommune, tømmerrenner blei bygd og tømmerfløterne fraktet verdifullt gods vannveien.

Skogen er en fornybar ressurs og danner grunnlag for en verdikjede som omfatter skogbruk og industri med om lag 25 000 sysselsatte og milliardomsetning i Norge. Skogsindustrien legger grunnlag for verdiskaping over store deler av landet og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn.

Vi har tradisjon for å se mulighetene i skogen her i landet. Det er en tradisjon Senterpartiet alltid har vært opptatt av å ta vare på, og stadig vil videreutvikle. Med klimakrisa som vår tids største sak, kan skogen og skogbruket være en av løsningene. Et aktivt skogbruk gir miljøvennlige materialer til blant annet husbygging, og skogen binder CO2 når den vokser.

I tillegg ønsker Senterpartiet å legge til rette for å utvikle helhetlige verdikjeder for skogen. I dag brukes kvalitetstømmeret som materialer her til lands, mens mye av trevirket som ikke har god nok kvalitet eksporteres til andre land. Når vi vet at alt som lages av olje kan lages av tre, på en klimavennlig måte, er det et uforløst potensial i å utnytte hele tømmerstokken bedre her i landet. Det vil gi ny industri og skape arbeidsplasser, det vil gjøre tømmerstokken mer verdt for skogeieren som igjen vil motivere til økt hogst, og det vil bidra til å redusere våre klimagassutslipp.

Samtidig, på verdens skogdag, er det naturlig å løfte blikket og se ut av landet også. Flere steder er avskoging et stort problem. Det går ut over artsmangfold og levekår for sjeldne planter, insekter og dyr, i tillegg til at det skaper store lokale problemer, og bidrar negativt til å hindre klimagassutslipp. Senterpartiet vil videreføre Norges internasjonale klimasatsing på regnskog, samt innrette satsingen slik at den enda bedrer hindrer avskoging.

God skogdag alle sammen! Visste du forresten at Vestfold har mest bøk i hele landet og at alle løvtrærne våre vokser her? Nyt FNs internasjonale skogdag i favorittskogen din, om det er bøkeskogen, granskogen, furuskogen, bjørkeskogen, blandingsskogen, krattskogen eller høyfjellsskogen, eller ditt helt spesielle personlige sted. Skogen er viktig for oss alle – på så mange måter!