– Hvordan tenker de at de skal få tatt det igjen neste år?

Da bassenget de benyttet til svømmeopplæring måtte stenges forsvant all svømmeundervisning fra timeplanen for elevene ved skolen. FAU-leder ved Vennerød skole sendte brev til kommunens avdeling for opplæring og kultur for å få svar på hvordan de ville løse dette.