Mindre klasser - bedre prestasjoner!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I disse dager er det mange 6-åringer som tripper rundt og «grugleder» seg til skolestart. Det er litt skummelt, samtidig som man gleder seg til å få lov å begynne på skolen. Også foreldrene kjenner ofte at skolestarten til våre små vekker ulike følelser. Barna går inn i en ny fase, og som voksen opplever man gjerne både håp, glede og litt uro for hvordan de skal takle den nye hverdagen.

DEL

MeningerNoe av det aller viktigste for både læring og trivsel er at læreren har tid til å se og støtte hver enkelt elev. Da er det viktig at det ikke er for mange elever per lærer.

Høyere lærertetthet øker lærernes mulighet til å støtte elevene i læringsarbeidet, og bedrer skolens mulighet til å gi tilpasset opplæring og hjelp når problemer oppstår. For få lærere går ut over eleven, men skaper også frustrasjon hos lærerne.

Undersøkelser blant norske lærere viser at store klasser og liten tid til hver enkelt elev er en viktig grunn til at så mange lærere har sluttet i jobben.

Nok lærerressurser er særlig viktig på barnetrinnet, slik at man tidlig setter inn ekstra hjelp der det trengs. Stikk i strid med det vi vet om betydning av tidlig innsats gis det i dag mest spesialundervisning på ungdomstrinnet. KrF vil bort fra denne vente- og se-holdningen, og vil sikre at elevene får ekstra hjelp når de trenger det.

Derfor har KrF hatt som en hovedprioritet i budsjettforhandlinger med regjeringen å få flere lærere på barnetrinnet. I forliket om statsbudsjettet for 2015 fikk KrF gjennomslag for å bevilge 200 millioner kroner til flere lærere i 1.–4. klasse.

Dette ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2016, der KrF fikk gjennomslag for å styrke satsingen ytterligere med 320 millioner kroner. Til sammen tilføres barnetrinnet 1.700 nye lærerstillinger gjennom denne satsingen.

Dette kan bidra til at skolestarten og de første årene på skolen blir litt bedre for mange barn i Norge. Samtidig er det viktig at regjeringen følger dette opp i framtidige budsjett. KrF foreslår også å få inn tydelige grenser for hvor mange elever det kan være per lærer i lovverket. Forskning viser at klassestørrelse har stor betydning for elevenes langtidseffekt av undervisningen.

En nyere svensk undersøkelse viser at mindre klasser fører til bedre elevprestasjoner på en rekke områder. Effekten holder seg over tid, og slår også positivt ut for elevenes framtidige inntektsnivå.

KrF foreslår en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå i småskolen på 16 elever.

Det vil sikre at de samlede lærerressursene står i forhold til antall elever på skolen, uansett bostedskommune.

Lærerne er skolens viktigste ressurs, og barna må få likere tilgang til denne ressursen uansett hvor i landet de bor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags