Elevene på denne barneskolen trives bedre med strengere regler

Elevene på Ormestad skole vet hva de kan og ikke kan gjøre. Det gjør at de trives bedre.