Småskolene på Vesterøya kan bli solgt når ny skolestruktur skal på plass

Etterbruken av de gamle skolene dersom det blir ny storskole på Vesterøya ble nylig lagt fram for formannskapet. Å bruke bygningene til blant annet barnehage-, kulturskole og voksenopplæringstilbud er blant forslagene. Noe kan også selges.