Kapasitetsproblemer og prioriteringer er forklaringen: – Helt sjanseløst

Vennerød skole mister mye av den svømmeopplæringen som de burde hatt. Kapasitetsproblemer og prioriteringer er forklaringen.