Slik får de fart på elevene

GØY Å BIDRA: Benedicte Westberg (bak) og John Kristian Gurijordet liker å bidra til aktivitet og at de får øve på det å lede andre.

GØY Å BIDRA: Benedicte Westberg (bak) og John Kristian Gurijordet liker å bidra til aktivitet og at de får øve på det å lede andre. Foto:

20 elever ved Stokke ungdomsskole løper rundt og leker apparat-sisten i skolens gymsal. De er på kurs som aktivitetsledere i regi av Vestfold Idrettskrets.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

AktivSkole365 heter tiltaket som har blitt arrangert av idrettskretsen siden 2009. Hensikten er at elever skal hjelpe til med å øke aktiviteten blant sine medelever, mens de er på skolen.

– Formålet med tiltaket er å øke den fysiske aktiviteten i skolen, det er for lite sånn som det er i dag. Elevene som er her i dag har vært på kurs tidligere. I dag får de kunnskap om hvordan de kan igangsette aktivitet med de ressursene som finnes på skolen, ute og inne, sier fagleder i Vestfold Idrettskrets Lisbeth Danielsen.

Lav terskel

Aktiviteten som lederne lærer å sette i gang er ikke ferdighetsbasert. Du behøver ikke å være god i noe eller mestre en idrett for å kunne være med. Det handler bare om å øke aktiviteten for flest mulig elever. Det kan være i friminutt, ved skolens aktivitetsdager eller i timer, der de kan bidra med holde deler av økta.

Stokke skole er en av fem skoler i Vestfold som er med på prosjektet. Tidligere deltok 13 skoler, flere har valgt å ikke videreføre prosjektet på skolene, det synes Lisbeth Danielsen er synd.

FULL FART: Kursleder Øystein Hovli Sørensen lærer bort øvelser som sikrer at det blir lite inaktivitet.

FULL FART: Kursleder Øystein Hovli Sørensen lærer bort øvelser som sikrer at det blir lite inaktivitet. Foto:

– Det er ikke bare at du lærer elever til økt fysisk aktivitet, de som blir opplært til å være ledere får med seg nyttig erfaring som de kan bruke senere i livet, sier hun.

Mange vil

Det å være aktivitetsleder ved Stokke ungdomsskole er det mange som vil bli. Til enhver tid er det 10 stykker på de to siste årstrinnene som blir valgt ut til å være en person som skal bidra til å sette i gang aktivitet og få med flest mulig.

– Vi har hvert år 30–40 elever som søker om å bli aktivitetsleder på skolen. Vi velger ut elever som er ja mennesker og har kompetanse innenfor ulike idretter. Det er og viktig at de har egenskapen til å få med andre inn i aktivitet. Det er mange gode som søker om å få bli aktivitetsleder på skolen, sier lærer Trond Petter Austad.

En av dem som er blitt plukket ut til å bli en slik leder er Benedicte Westberg. Hun er veldig glad for den muligheten til å kunne bidra til et bedre skolemiljø og øke aktiviteten blant sine medlever.

– Jeg synes det er veldig gøy å få til inkluderende aktivitet, det å få flest mulig med i aktivitet i det daglige er viktig. Så er det også med på å skape en større følelse av fellesskap på skolen, sier hun.

I løpet av kursdagen ble det også delt ut utstyr til skolen. Dette ble mulig siden idrettskretsen fikk tildelt penger fra Sparebankstiftelsen.

Artikkeltags