I referatet fant jeg ikke et eneste argument «to the point» fra Mathiassen i saken, kun mengder med krass kritikk av at kontrollkrav som er fremmet, krydret med en sjeldent andektig omfavnelse av administrasjonens kalkyleøvelser.

Tomme tønner er nå engang tomme, selv om de både rumler og tordner.

Bjørn Orerød (Ap) tordnet visstnok ikke, men fikk likevel applaus for sine «påminnelser» om hvor «mye det er å gjøre» med hensyn til å fornye nærskoler.

Betongalliansen for ny storskole holder stand, sånn er det bare.

Nei, maken til framlegg

Jeg kan si til Tor-Steinar Mathiassen at jeg i løpet av over 35 år – med god erfaring fra mange store prosjekter i fylkeskommune, kommune og helseforetak – aldri har sett et så skjevt og mangelfullt saksfremlegg i en så stor prosjektsak som saken i februar om nedleggelse av nærskolene og etablering av ny storskole på Vesterøya.

Man behøver for øvrig ikke være ekspert for å se mangler, skjevheter og avvik på flere hundre millioner kroner i skolesaken. Jf. skjevt- og feilførte barnehage- og hallkostnader, dobbelt opp med rekkefølge-/infrastrukturkostnader (tillegg til innbanking i kvadratmeterpriser for nærskoler, jf. referansetall), osv.

For eksempel: Hvorfor ser ingen urimeligheten i at ca. 200 millioner kroner inkludert reserver for nybygg (!), barnehage og idrettshall på Ormestad er med i kalkyle for fornyede nærskoler, når 0 kr tilsvarende er medtatt i kalkyle for ny storskole. (Både barnehage og hall skal bestå uavhengig av alternativ – det står i saken. Og da, må man vel forutsette, uansett bestå med samme oppgraderte standard, minimum Tek 17?).

Ned på jorda

Samtidig avdekkes en kraftig underkalkulering av ny storskole, fordi en rekke tilhørende grunn- og infrastrukturkostnader ikke er medregnet/tatt inn i kalkylen ved sammenligning.

Hvis man nå – merkelig nok – ikke godkjenner ferske og gode referansetall fra andre kommuner, ta gjerne kalkulatoren fatt og sammenlign prisfremskrevne prosjektkostnader for henholdsvis Haukerød og Kodal skoler, alt inkludert, også interimskostnader. En feilkalkulasjon i disfavør av fornyede nærskoler x antall ganger bør da bli svært så tydelig.

Så langt har ikke flertallet i skolesaken klart å frambringe et eneste dokumenterbart godt argument for nedleggelse av tre perfekt beliggende, mellomstore nærskoler.

For å speilvende Mathiassens retorikk: Skal storskolealliansen komme ned på jorda på en god måte, så bør de trekke hele saken om nedleggelse av nærskolene!

Hva med for eksempel Krokemoa?

Hvis det skal satses på kvalitet i skolen, er det mange forhold man kan ta tak i, i tillegg til en kraftig bygningsmessig oppgradering. Og da må vel alle skolene i Sandefjord få likeverdig kvalitet: Fra lille Ramsun skole til den større på Haukerød, samt alle mellomstore skoler, så som Mosserød, Virik, Fevang, Krokemoa etc.

Krokemoa, ja: I henhold til Norconsults rapport mener jeg å huske at denne skolen trenger totalfornyelse til over 100 millioner kroner. Så da skal vel Krokemoa skole også legges ned da (slås sammen med Virik?), siden det er så mye billigere å bygge nytt og stort på et jorde framfor å fornye eksisterende?

Hvis det da blir noen kroner igjen etter alle sentraliseringsrundene som nå er planlagt, med en antatt kostnad på 2 – 2,5 milliarder for tre nye storskoler.

En demokratisk rettighet

Adgang til lovlighetskontroll er lovfestet for minimum tre medlemmer av en opposisjon – med eller uten eksperthjelp – for å sikre juridisk holdbare vedtak. I Sandefjord er denne rettigheten benyttet ganske sjelden, og da kun i viktige saker. Slik som nå: Skolesaken på Vesterøya.

Her er det åpenbart fattet vedtak i strid med folkemeningen (ca. 80 prosent er motstandere av storskolen, ref InFact). Kontroll burde vært obligatorisk her, i alles interesse. All ære til MDG, SV og Rødt som står på her!

Valg 2023

Og hvis nå skolesaken på Vesterøya tøyes i tid frem til over valget, vil det helt klart være en styrke for lokaldemokratiet:

At en betydelig del av Sandefjords innbyggere mister sine kjære og passe store nærskoler, nå fint beliggende nær der folk bor, er etter min mening et resultat av feilinformasjon og maktarroganse fra en uheldig politisk konstellasjon.

Skolesaken fikk dessverre altfor liten oppmerksomhet i forrige lokalvalgkamp. Det må alle partier ta ansvaret for.

Desto viktigere er det nå at skolesaken blir et «hett» tema i 2023-valgkampen. Da må også spørsmålet om nedleggelse av ytterligere fem nærskoler i tillegg til de tre som nå er truet på Vesterøya, tas med i valgdebattene.

Og så var det dette med et likeverdig tilbud, da. For alle i hele Sandefjord.

For barnas beste!