Dette utgjør 83 av totalt 647 lærerårsverk. Hver lærer underviser i gjennomsnitt nesten 700 timer (klokketimer) i løpet av et år. Til sammen blir det ca. 58 000 timer undervisning i Sandefjordskolen utført av ansatte uten lærerutdanning. 58 000 timer! Hvis vi fordeler det ut over de 190 skoledagene i året blir det omtrent 300 timer undervisning hver dag med ansatte uten lærerutdanning.

Utdanningsforbundet i Sandefjord mener disse tallene er skremmende, og vi ønsker derfor å rope et stort varsku.

I slutten av juni gikk Utdanningsforbundet til streik fordi lærerne i skolen for sjette året på rad fikk dårligere lønnsoppgjør enn de andre i kommunesektoren. Lærerlønna sakter akterut, og det gjør at det blir vanskeligere å rekruttere og beholde lærere - særlig de med lengst utdanning og ansiennitet. Som i de fleste andre yrker er det en klar sammenheng mellom rekruttering og lønn. Hvorfor har ikke lokale og nasjonale politikere større ambisjoner for barna våre - og for Norges framtid? Hvorfor gjør de så lite for å rekruttere de aller beste folkene til et så viktig yrke?

Tall fra samordna opptak viser at det for tredje året på rad er færre som vil bli lærere. Når man ser på grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningen, ligger nedgangen på mellom 4,4 og 6 prosent. En nedgang i antallet som har fått tilbud om plass på lærerutdanningene vil bety at lærermangelen vil øke ytterligere. Det går til syvende og sist utover elevene.

Utdanningsforbundet mener at en godkjent lærerutdanning må være et minimumskrav for å kunne jobbe som lærer, og at alle elever skal ha en lærerutdannet lærer i alle fag.

Godt nytt skoleår! Blir det en skolestart med en "lærer" eller en lærer i Sandefjord?