Gå til sidens hovedinnhold

Skolestrukturen på Vesterøya: Hvor er den politiske debatten?

En potensiell nedleggelse av 8 barneskoler i Sandefjord, den viktigste saken på flere tiår, virker å være styrt av konsulenter fra Norconsult og administrasjonen, uten at politikerne er på banen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endring av skole- og barnehagestruktur bør være sak ved lokalvalget i 2023: Endring av skolestruktur og nedleggelse av 8 skoler er beslutninger som påvirker mange tusen barn og foreldre i Sandefjord kommune. Beslutning om nedleggelse av nærskoler har betydning for mange generasjoner og kan ikke reverseres. Slike endringer må etter min mening avgjøres ved valg.

Det er derfor med undring at det tilsynelatende ikke foregår en politisk debatt om saken. Foran lokalvalget i 2019 var det heller ingen debatt om skolestruktur og ingen politiske partier hadde nedleggelse av 8 skoler i sine partiprogram. Nå midt i perioden foregår det heller ingen politisk debatt. Hva skjer, forsøker politikerne å vedta ny skole- og barnehagestruktur under radaren til innbyggerne?

Hvorfor skal vi legge ned?

Så hvorfor skal vi legge ned 8 nærskoler og bygge en 3 nye storskoler? Argumentasjon som går igjen i Norconsult rapporten og kommunens saksunderlag er stort sett av økonomisk karakter. Det kan stilles spørsmål til flere forutsetninger og det er betydelig usikkerhet i tallene som er benyttet i rapportene. Administrasjonen og politikerne har, uansett prosess, et godt stykke arbeid foran seg for i å utarbeide et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for vedtak om nedleggelse av 8 skoler.

Er storskoler best?

Er storskoler best for barna og er det riktig for 6 åringene å starte på en skole som er større enn ungdomsskolene? Et godt læringsmiljø er det viktigste for enhver skole. Når Sandefjord eventuelt skal vedta nedleggelse av nærskoler, forventes det at viktige argumenter bør være en grunnskole

  • Der barna kjenner hverandre
  • der foreldre og foresatte kjenner hverandre
  • der lærerne kjenner alle barna
  • der barna kan gå og sykle til skolen
  • som er hjertet og samlingspunktet i nærmiljøet!

Besluttet, eller?

Hvilke endringer er det så som er foreslått av Norconsult i ny skolestruktur?

Nedleggelse av Ormestad, Vesterøy og Framnes skole er den prosessen som er kommet lengst. Det planlegges en ny storskole til 600 elever sentralt plassert på store områder dyrkbar mark på Vesterøya. Her har politikerne vedtatt å bruke tid på å lete etter tomt for en ny storskole samt involvere elever, lærere og innbyggere til å utforme drømmeskolen. For mange av deltagerne i prosessen fremstår det som ny skole er besluttet selv om den (i hvert fall formelt) ikke er vedtatt. Dog skal det nevnes at det er satt av 300 MNOK til ny skole på barnetrinnet i den økonomiske langtidsplan for 2020 til 2023.

Vi ser nå at innbyggerne på Vesterøya begynner å engasjere seg og forstår at det er store endringer på gang.

Og så ...

Nedleggelse av Gokstad, Unneberg og Helgerød skole er kanskje neste på listen. Her snakker vi også om en storskole til 600 elever. Her virker det ikke som nærmiljøene forstår hvilke endringer som faktisk er på gang. Hvor i all verden skal en slik storskole plasseres? Vi snakker om minst 2 km skolevei for en stor del av elevene og alle skjønner da hvordan barna må komme seg på skolen, de må bli kjørt.

Nedleggelse av Byskolen og Sande skole er siste forslag på listen. Ut fra elevgrunnlaget snakker vi her om en storskole på 650 elever. Avstandene mellom skolegrensene er kortere, men skoleveien vil også være utfordrende på sin måte for barn i grunnskolealder.

Skal Norconsult bestemme?

Er det Norconsult som skal bestemme hvilken skolestruktur Sandefjord skal ha i fremtiden? Endring av skolestruktur og nedleggelse av 8 skoler bør avgjøres ved valg. Tiden frem til neste lokalvalg i 2023 bør brukes av administrasjon og politikere til å fremskaffe et solid beslutningsunderlag slik at de enkelte politiske partier tydelig kan fortelle deres velgere hva de står for. Politikerne må komme på banen!

Kommentarer til denne saken