Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring og for at elevene gleder seg til å gå på skolen. Systematisk arbeid for et godt skolemiljø, både innholdsmessig og bygningsmessig er viktig. Elever, lærere og øvrige ansatte ved skolen har krav på et trygt og godt arbeidsmiljø.

Selv om mye er investert i form av skolebygg i Sandefjord de senere år, er det mye vedlikehold og ombygging som gjenstår. Vi opplever en ny Haukerød Skole, en ny Kodal Skole og en ny ungdomsskole i Stokke. Vi må også trekke lærdom av de eventuelle «glipp» som er gjort ved tidligere nybygg og ombygginger. De siste ombyggingene, av større omfang, kom jo som et resultat av 6-års reformen for noen år tilbake

Når vi nå har lagt en prosess på bygningsfornying i Sandefjordskolen er nettopp det med ønske om et arbeidsmiljø som er tilrettelagt på best mulig måte for elever og ansatte. For at elever og ansatte i Sandefjordskolen skal få det beste arbeidsmiljø, må, og bør ikke økonomi være første hinder. Jo, selv om vi gjør store investeringer, blir det driftsmessig innsparinger ut fra dagens nivå. Noen av disse midlene bør benyttes innen rammeverket for Sandefjordsskolen.

Det er ikke vanskelig å forstå skepsis til store omveltninger i det som oppleves som godt og trivelig i nærmiljø. Men fornuften bør komme i forsetet og tenke på hva som gir barna en god balast videre i livet. Den balasten er kunnskap, gitt ut fra hvilken forutsetning den enkelte har. For oss i Fremskrittspartiet gjelder følgende: «Vi må ha en skole som tilpasser seg elevene, ikke en skole der elevene må tilpasse seg skolen.»

For oss betyr ikke dette annet enn at alle skal ha de samme muligheter i Sandefjordsskolen når det gjelder tilgang til bygning og undervisningsmateriell. Noen tegn i tiden, og som mange er opptatt av, er klimanøytralitet. La oss få et praktbygg som er klimanøytralt.

Mye har endret seg i skolehverdagen siden foreldre, og for den saks skyld besteforeldre, gikk i skolen. Undervisningen har endret seg i takt med teknologisk utvikling, og nye krav til klasserom, grupperom og andre fellesrom har dukket opp. På vårparten skal ny opplæringslov opp til behandling i Stortinget. Hva dette vil medføre av endringer, kan få betydning på om våre eldre skolebygg tilfredsstiller framtidige krav.

Sandefjord FrP ønsker at Sandefjordsskolen skal «skinne» og at elever og ansatte skal være stolte skolebrukere. Dette er vårt ønske for skolestruktursaken i Sandefjord.

For at prosjektet «Ny skole på Vesterøya» skal bli en betinget suksess, betyr det at alle skjønner viktigheten av dette for kommende generasjoner og at nærmiljøet rundt bestående skoler jobber hardt for at samholdet og nærheten i miljøet ikke forvitrer.