Pengesedlene var gjemt i konvolutter og poser og eieren, som er bosatt i Harstad, tok kontakt med politiet og informerte om pengefunnet. Sedlene var fra perioden 1999 til 2012, skriver Nordlys.

Det kommer fram i en epost Seksjon for sivile oppgaver i Troms politidistrikt har sendt til Politidirektoratet (POD). I eposten opplyser politiet at saken er ferdig etterforsket og at det er konkludert med at pengene ikke stammer fra straffbare handlinger.

– Vi har jobbet lenge med å avklare hva som skal skje med pengene og forsøkt å identifisere riktig eier, sier Andrea Finjord Jenssen, fungerende seksjonsleder for forvaltning i Troms politidistrikt til avisen.

Hvis ikke eieren oppspores, vil finneren kunne ha krav på høyere finnerlønn.

Ifølge Nordlys har hittegodsavdelingen i politiet undersøkt saken og de første undersøkelsene tilsa at den ene av de tidligere huseierne var død, mens den andre var dement.

(©NTB)