Vannkraft er billig å produsere, ca 12 øre per kWh. Når behovet er stort, blir imidlertid andre strømkilder som for eksempel gass, kull, olje, vind og sol også aktuelle.

Og strømprisen øker til uante høyder, nå flere kroner, og det blir ekstra lønnsomt å produsere stadig mer. Vi blir nærmest daglig foret med med et utall av forklaringer til den høye prisen: lite vann, svak vind, elektrifisering av sokkelen, kabler til utlandet, det grønne skiftet, dyr gass, nedleggelse av kull- og atomkraft, leveransesikkerhet osv. osv.

Den nye regjeringen har klart uttalt at nå er det "vanlige folks" tur. Sannelig har de fått rett, skyhøye strømpriser, økt rente og økte CO2-avgifter. Men i forhold til de høye strømprisene kan offentlig styring av markedet kanskje være eneste utveien. Dagens situasjon rammer mange vanlige lønnsmottakere svært hardt! Det er ikke nok med tiltak i heimen.