Gå til sidens hovedinnhold

Slik har vi jobbet med skole og barnehagestruktur

Ved flere anledninger har vi politikere blitt kritisert for å ikke ha en åpen og demokratisk prosess i saken om skole og barnehagestruktur.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Høyre vil gjerne dele med innbyggerne hvordan vi i vårt parti har jobbet med denne svært viktige saken i programarbeidet, før valget, og i ulike folkevalgte organer i tiden etter valget.

I forkant av sist valg hadde Sandefjord Høyre en omfattende prosess som resulterte i programmet vi gikk til valg på. Vinteren 2018-19 hadde vi flere samlinger med gruppearbeid, gule lapper, debatter, sene kvelder med pizza og mye annet som hører til i slike prosesser.

Medlemmene våre var invitert til å delta, mange gjorde nettopp det, og programkomiteen jobbet ut et utkast som det ble stemt over i et medlemsmøte. Prosessen var vel ganske lik prosessen som ledet frem til Stortingsprogrammet og landsmøte tidligere i vår, om enn i en nedskalert variant naturlig nok.

Et av punktene i dette programmet omhandler skole og barnehagestruktur. Det første punktet i delen av programmet vårt som omhandler skole og barnehager dreier seg om det skal igangsettes et betydelig investeringsløft i barnehage og skolesektoren slik at vi har et enda bedre kvalitativt godt tilbud, og bygninger som møter morgendagens krav og forventinger. Da denne saken jo er svært omfangsrik, ble den grundig diskutert i prosessen nevnt over.

Den 19 juni 2019, altså snaut tre måneder før valget, gikk Høyre, Frp, Krf og Sp ut i lokalavisen og sa at vi ønsket å bygge en skole på Vesterøya. Helge Krossøy ble bedt om en kommentar, men valgte å avstå. Uken før valget var ordfører i avisen og fulgte opp programmet vårt og oppslaget fra juni med at vi ønsker å bygge en ny skole i neste valgperiode.

LES SAKEN HER: Inviterer til debatt: Nå vil de ha svar på superlokale forhold

LES OGSÅ: Styrelederen i idrettslaget vil ikke kommentere skoleplanene

LES OGSÅ: Lover minst én ny skole

En valgkamp består også i en rekke lørdager på stands, og enda flere husbesøk. I sist valgkamp hadde Høyre endog åpnet muligheten for å bestille en politiker hjem til seg. Vi var på flere hyggelige husbesøk den sommeren, og skole og barnehagestruktur var et tema ved mange anledninger og i mange sammenhenger. Høyres standpunkt i saken om skole og barnehagestruktur ble kommentert og forklart etter beste evne av Høyres listekandidater i de mange møtene vi hadde med innbyggerne.

I folkevalgte organer har denne saken vært gjenstand for politisk behandling en rekke ganger siden vi igangsatte prosessen i 2017. Over 50 (!) ganger frem til nå har saker omhandlende denne saken vært på sakskartet i hovedutvalg, formannskapet eller kommunestyret.

Forut for politiske møter har alle partier gruppemøter der saker blir diskutert. I vårt parti er nok skole og barnehagestruktur den saken som hyppigst har vært på agendaen på våre gruppemøter.

Vi har hatt saker som har omhandlet innhold, plassering, økonomi for å nevne noe. I disse sakene har Høyre fulgt opp det som er uttalt i vårt program, utspill i avisen og i samtaler med velgerne. Helt i tråd med det vi vil karakterisere som en demokratisk prosess.

Når Krossøy mener at en demokratisk prosess og folkestyre bør bestå av partidemokrati, et bredt forankret partiprogram, en valgkamp der man synligjør sine standpunkter for velgerne, og til sist gjennomfører dette i folkevalgte organer så kunne vi ikke vært mer enig. Det er etter vårt syn nettopp det vi har gjort.

Vi synes beskrivelsen over vitner om en bred, godt forankret prosess som har munnet ut i en konklusjon. Så er det selvsagt helt legitimt å være uenig i vår konklusjon. Det er vel kanskje der hunden ligger begravet? På vegne av Sandefjord Høyres kommunestyregruppe og Sandefjord Høyres styre

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.