Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan kommunene bidra til bedre klimatilpasning.

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimaendringer gir klimarisiko, og forebygging gjør oss bedre rustet til å håndtere disse utfordringene, og minimerer risiko og kostnader ved eksempel skade eller tap av liv på grunn av flom og ras, og kostnader for å reparere skader på infrastruktur. For å få til dette behøver kommunene nok innsats, ressurser og kompetanse på området.

Kommunene må ta eierskap til klimatilpasning og arbeide systematisk med forebygging, og sikre tverrfaglighet i utarbeidelsen av planer. Kommunen må ha betydelig og tverrfaglig (ingeniør) kompetanse på området. De må også involvere ingeniøransatte i risiko- og sårbarhetsanalyser når det gjelder klimatilpasning. Kommunen må ha en tverrfaglig tilnærming til klimatilpasning. En slik tilnærming betyr for eksempel at VA-, planleggings- og byggesaksmiljøer bør ha et nært samarbeid.

Det må lages bedre og oppdaterte arealplaner med gode flomsonekart som følge av økt ekstremvær. Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen må samarbeide for å få riktig dimensjonerte overvannsystem. Åpne bekkeløsninger og fordrøyningsanlegg er mulige tiltak mot overvann. Mengden og farten på vannet må reduseres.
Kompleksiteten knyttet til klimatilpasning er økende, og på lengre sikt må vi utdanne ingeniører med tverrfaglig kompetanse for å se helheten, for eksempel innenfor: Geologi-, vann-, avløp- og klima-ingeniører.

Som velger har du innflytelse over hvordan de neste årene vil bli i din kommune.

Før du tar valget, spør hvilke planer dine kommunepolitikere har for å bidra til en bedre klimatilpasning.

Godt valg!

Hilsen

Arne Nymoen
Avdelingsleder
NITO Vestfold

Kommentarer til denne saken