Slik lurer de fotoboksene inne i tunnelen

Det er nå en måned siden det ble installert fotobokser med snittmåling inne i Mælefjelltunnelen på E134. Dette ble gjort etter at den ni kilometer lange nyåpnede tunnelen ble et populært sted å råkjøre.