Slik skal den farlige planten bekjempes

Parkslirekne ødelegger veier, grunnmurer, grøfter og rør og hører ikke hjemme i Norge. Nå skal planten bekjempes.